Monitorul Oficial Localmonitorul_oficial_local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Imagine generala a comunei Draguseni, judetul IasiOFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2017

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

Hotărâri ale Consiliului Local Drăgușeni pe anul 2017

Documente pdf
Hotararea nr.1/ 06.01.2017 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2016 din excedentul bugetului local
Hotararea nr.2/ 06.01.2017 privind scoaterea din functie si casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.3/ 31.01.2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local aferenti obiectivului de investitie „Modernizare drumuri satesti in satul Draguseni, comuna Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.4/ 31.01.2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local aferenti obiectivului de investitie „Modernizare drumuri satesti in satul Frenciugi, comuna Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.5/ 31.01.2017 privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2016
Hotararea nr.6/ 31.01.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire a inchirierii prin licitatie publica a pasunii in suprafata de 243,67 ha apartinand domeniuluil privat al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.7/ 31.01.2017 privind desemnarea ca evaluator a d-lui Primar Ciobotaru Viorel, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Hotararea nr.8/ 27.02.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Draguseni
Hotararea nr.9/ 27.02.2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Draguseni, judetul Iasi, pentru anul scolar 2017-2018
Hotararea nr.10/ 27.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSA
Hotararea nr.11/ 27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii - „Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr.12/ 27.02.2017 privind reconstituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Draguseni
Hotararea nr.13/ 27.02.2017cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea din bugetul local pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr.14/ 27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr.15/ 22.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai, anul 2017
Hotararea nr.16/ 22.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020
Hotararea nr.17/ 22.03.2017 privind proiectul de buget pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020
Hotararea nr.18/ 22.03.2017 privind aprobarea implementarii obiectivului de investitie „Construire platforma de depozitare gunoi de grajd in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr.19/ 28.04.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi- ARSAC
Hotararea nr. 20/ 28.04.2017 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2017
Hotararea nr. 21/ 28.04.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I, anul 2017
Hotararea nr. 22/ 28.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim. II, anul 2017
Hotararea nr. 23/ 08.05.2017 privind infiintarea Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor comunei Draguseni, judetul Iasi, aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor si delegar
Hotararea nr. 24/ 08.05.2017 privind insusire contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, incheiat de domnul Ciobotaru Viorel, in calitate de Primar al Comunei Draguseni cu Societatea SALUBRIS S.A.
Hotararea nr. 25/ 12.05.2017 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 26/ 31.05.2017 privind achizitia serviciilor de proiectare si inginerie faza Proiect Tehnic (PAC + Pth), detalii de executie, elaborare documentatie necesara pentru obtinerea avizelor, asistenta tehnica proiectant pe perioada executiei
Hotararea nr. 27/ 31.05.2017 privind achizitia serviciilor de consultanta si asistenta de specialitate, servicii de proiectare si inginerie - Faza studiu de fezabilitate, inclusiv studii de teren, pentru proiectul „Construire platforma de depo
Hotararea nr. 28/ 31.05.2017 privind achizitia de bunuri si servicii si completarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017
Hotararea nr. 29/ 31.05.2017 privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 2087/05.10.2009
Hotararea nr. 30/ 31.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august, anul 2017
Hotararea nr. 31/ 21.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul II, anul 2017
Hotararea nr. 32/ 21.06.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 33/ 21.06.2017 privind implementarea proiectului "Construire platforma de depozitare a gunoiului de grajd in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr. 34/ 21.06.2017 privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, buldoexcavator marca JKB3CX si alte utilaje aflate in dotarea Primariei comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 35/ 21.06.2017 privind aprobarea achizitiei si consumului de carburant pentru diferite lucrari de reparatii si intretinere cu utilaje aflate in dotarea Primariei comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 36/ 21.06.2017 privind aprobarea incheierii actului aditional de prelungire a duratei constractului de lucrari la obiectivul de investitie "Modernizare drumuri satesti in satul Draguseni, comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr. 37/ 21.06.2017 privind aprobarea incheierii actului aditional de prelungire a duratei contractului de lucrari la obiectivul de investitie "Modernizare drumuri satesti in satul Frenciugi, comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr. 38/ 14.07.2017 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 incheiat intre ARSACIS si APAVITAL S.A., conform Actului Aditional nr.20
Hotararea nr. 39/ 14.07.2017 privind modificarea statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 40/ 14.07.2017 privind aprobarea amplasarii a doi stalpi de medie tensiune pe domeniul public al comunei Draguseni (satul Frenciugi), de-a lungul DJ 246 pentru lucrarea de alimentare cu energie electrica a fermei zootehnice
Hotararea nr. 41/ 14.07.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II, anul 2017
Hotararea nr. 42/ 14.07.2017 privind achizitia serviciilor de proiectare si inginerie faza studiu de fezabilitate si servicii de consultanta Amenajare parc si teren sport in com. Draguseni si modificarea Program. anual al achizitiilor publice pe 2017
Hotararea nr. 43/ 14.07.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 44/ 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Draguseni, judet. Iasi, care se aplica din 1 iulie 2017/ Legea 153/2017
Hotararea nr. 45/ 27.07.2017 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
Hotararea nr. 46/ 10.08.2017 privind implicarea comunei Draguseni in proiectul "Amenajare parc si teren de sport in comuna Draguseni, judetul Iasi" in cadrul Masurii nr. 7 "Dezvoltare locala in zonele rurale"
Hotararea nr. 47/ 10.08.2017 privind modificare Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/ 2009 incheiat intre ARSACIS si APAVITAL S.A., conform Actului Aditional nr. 21
Hotararea nr. 48/ 10.08.2017 privind achizitia serviciilor de proiectare si inginerie faza studiu de fezabilitate, studii de teren, servicii de consultanta pentru Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 49/ 29.08.2017 privind eliberarea acordului de functionare pentru agentii economici de pe raza comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 50/ 29.08.2017 privind initierea procedurii de concesionare prin licitatie publica a iazului Barabula si a suprafetei de teren de 266,2 mp din T14, parcela 406, terenuri aflate in domeniul public al comunei Draguseni
Hotararea nr. 51/ 29.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 52/ 29.08.2017 privind aprobarea transformarii redeventelor stabilite in euro prin raportarea la moneda nationala
Hotararea nr. 53
Hotararea nr. 54/ 08.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie, anul 2017
Hotararea nr. 55/ 08.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 56/ 08.09.2017 privind initierea procedurii de concesionare prin licitatie publica a suprafetei de teren de 781,75 mp din T14, parcela 405 si 406, teren aflat in domeniul public al comunei
Hotararea nr. 57/ 19.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 58/ 29.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 59/ 29.09.2017 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din jud. Iasi" si mandatarea d-lui primar Ciobotaru Viorel pentru semnarea unor do
Hotararea nr. 60/29.09.2017 privind modificarea si reactualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniuliu public al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 61/19.10.2017 privind desemnarea unui reprezentant al CL Draguseni in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Draguseni si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii invatamantului preuniversitar di
Hotararea nr. 62/19.10.2017 privind achizitia serviciilor de evaluare bunuri imobile in comuna Draguseni si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017
Hotararea nr. 63/19.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr. 64/31.10.2017 privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului ARSACIS, prin actul aditional nr.19, respectiv 20
Hotararea nr. 65/31.10.2017 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.22
Hotararea nr. 66/31.10.2017 privind implicarea com. Draguseni, jud. Iasi in proiectul denumit „Amenajare parc si teren de sport in com.Draguseni, judetul Iasi" in cadrul Masurii M7-„Dezvoltare locala in zonele rurale"- Strategia
Hotararea nr. 67/31.10.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 68/24.11.2017 privind transformarea functiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului de Implementare proiecte europene si achizitii publice
Hotararea nr. 69/24.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul IV, anul 2017
Hotararea nr. 70/15.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017 si ianuarie si februarie 2018
Hotararea nr. 71/15.12.2017 privind achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si de reprezentare
Hotararea nr. 72/15.12.2017 privind iesirea comunei Draguseni din Acordul de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania - Filiala Judeteana Iasi in vederea organizarii si exercitarii activitatii de audit intern
Hotararea nr. 73/15.12.2017 privind desemnarea reprezentantului comunei Draguseni in Adunarea Generala a Actionarilor APAVITAL SA IASI, in vederea exercitarii drepturilor de actionar
Hotararea nr. 74/15.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim. IV, anul 2017
Hotararea nr. 75/15.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ce se vor aplica in com.Draguseni, jud. Iasi, incepand cu data de 01.01.2018
Hotararea nr. 76/15.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim.IV, anul 2017
Hotararea nr. 77/27.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim.IV, anul 2017
Hotararea nr. 78/27.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim. IV, anul 2017 Consiliul local Draguseni, jud. Iasi
Hotararea nr. 79/27.12.2017 privind scoaterea din functiune si casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul com. Draguseni, jud. Iasi

Vizualizari: 117
Data creare: 27-06-2017 09:35:39

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Modele documente conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020

Modele documente conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020