Monitorul Oficial Localmonitorul_oficial_local


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Imagine generala a comunei Draguseni, judetul IasiOFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2019

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

 

Documente pdf
Hotărâre nr.1/09.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2018 din excedentul bugetului local
Hotărâre nr.2/09.01.2019 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar din patrimonial comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.3/18.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament local aferent - pentru obiectivul "Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 m.p. zonă pentru platformă și 1245 m.p. calea de acces)
Hotărâre nr.4/18.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică "Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași"
Hotărâre nr.5/18.01.2019 privind retragerea comunei Drăgășani, județul Iași din Asociația Comunelor din România
Hotărâre nr.6/31.01.2019 privind aprobarea organizării/reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular din raza teritorială a comunei Drăgășani, județul Iași, pentru anul școlar 2019 - 2020
Hotărâre nr.7/31.01.2019 privind desemnarea ca evaluator a d-lui Primar Ciobotaru Viorel, pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Hotărâre nr.8/31.01.2019 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioadă 01.01.2019 - 31.12.2019
Hotărâre nr.9/31.01.2019 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018
Hotărâre nr.10/22.02.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul local aferent - pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 mp zonă pentru platforma și 1245 mp calea de acces)
Hotărâre nr.11/27.02.2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.12/27.02.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public și privat al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.13/08.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie și aprilie anul 2019
Hotărâre nr.14/08.03.2019 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa
Hotărâre nr.15/08.03.2019 privind încheierea unui contract de comodat cu „Asociația de dezvoltare intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa"
Hotărâre nr.16/08.03.2019 privind aprobarea stabilirii și înființării stațiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor prin curse regulate precum și avizarea propunerii de schimbare a orelor de deplasare a curselor în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate
Hotărâre nr.17/08.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul local aferent - pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 mp zonă pentru platformă și 1245 mp calea de acces)
Hotărâre nr.18/29.03.2019 privind graficul de ședință pe trimestrul II, anul 2019
Hotărâre nr.19/29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenților economici pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.20/29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.21/29.03.2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Drăgușeni pentru perioada 2019 - 2024
Hotărâre nr.22/29.03.2019 privind însumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.23/29.03.2019 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni"
Hotărâre nr.24/29.03.2019 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de depozitare a deșeurilor menajere și a deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, practicat în relația cu primăriile localităților din zona 3 conform proiect SMID, folosite de S.C. SALUBRIS S.A. IAȘI
Hotărâre nr.25/15.04.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.26/22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022
Hotărâre nr.27/22.04.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărâre nr.28/22.04.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Drăgușeni pentru anul 2019
Hotărâre nr.29/22.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionare și concesionarea prin licitație publică a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.30/22.04.2019 privind aprobarea formei finale a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.31/06.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai și iunie, iulie și august anul 2019
Hotărâre nr.32/06.05.2019 privind realizarea lucrărilor de decolmatare a albiei minore a cursului de apă pentru asigurarea capacității de transport a apei pe pârâul Humăria, comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.33/28.05.2019 privind aprobare acces de către TELEKOM ROMANIA la un teren în suprafață de 2mp. situat în comuna Drăgușeni, județul Iași, în vederea amplasării unui echipament (cabinet)
Hotărâre nr.34/28.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni județul Iași"
Hotărâre nr.35/28.05.2019 privind modificarea Planului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.36/28.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 29
Hotărâre nr.37/28.05.2019 privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alim. cu apă și de canalizare
Hotărâre nr.38/28.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.31
Hotărâre nr.39/20.06.2019 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Drăgușeni în anul școlar 2019-2020
Hotărâre nr.40/20.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II, anul 2019
Hotărâre nr.41/20.06.2019 privind numirea unei comisii de negociere a prețului de concesionare a unui teren extravilan categoria HB - ape stătătoare - cu suprafața totală de 41.176 m.p. (4,1176 ha), parcela 3HB - tarlaua 81 - 37.927 m.p. și parcela 2CD - tarlaua 80 - 3.249 m.p., situat în extravilanul localității Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.42/28.06.2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Vulpe Ionuț - Gabriel
Hotărâre nr.43/28.06.2019 privind graficul de ședință pe trimestrul III, anul 2019
Hotărâre nr.44/28.06.2019 privind aprobare acces de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. la un teren în suprafață de 2mp. situat în comuna Drăgușeni, sat Fenciugi, județul Iași, în vederea amplasării unui echipament (cabinet) și aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Drăgușeni nr.54/26.10.2018 în vederea încheierii actului adițional nr.2 pentru modificarea art. 6.1. din Contractul pentru constituirea dreptului de acces pe domen
Hotărâre nr.45/28.06.2019 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași pentru anul 2019
Hotărâre nr.46/15.07.2019 privind aprobarea modificării clauzei contractuale de la punctele 3.1 și 4.1 din contractul de concesiune nr. 1437/15.07.2014
Hotărâre nr.47/26.07.2019 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II anul 2019
Hotărâre nr.48/26.07.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Drăgușeni nr.29/22.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionare și concesionarea prin licitație publică a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.49/26.07.2019 privind modificarea Programului Anul al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.50/26.07.2019 cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei Comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.51/12.08.2019 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III 2019 al comunei Drăgușeni, aprobată prin dispoziția primarului comunei Drăgușeni nr. 125/29 iulie 2019
Hotărâre nr.52/12.08.2019 privind aprobarea valorii redevenței și prelungirea duratei prevăzute în Contractul de concesiune nr. 1437/15.07.2014 a unui spațiu în suprafață de 15.84 m.p. pentru înființare cabinet stomatologic și a unui spatiu comun aferent cabinetului în suprafață de 8.55 m.p. din incinta Dispensarului Uman al Comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.53/15.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași" ca urmare a intrării în vigoare a OUG 114/2018 începând cu 01.01.2019 și a instrucțiunii ANAP nr.1/2019
Hotărâre nr.54/30.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie, noiembrie și decembrie, anul 2019
Hotărâre nr.55/30.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2019
Hotărâre nr.56/30.08.2019 privind radierea, din evidențele financiar - contabile ale Comunei Drăgușeni, a amenzilor emise pe numele unor persoane care au decedat
Hotărâre nr.57/30.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT DRĂGUȘENI în A.G.A. ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.58/30.08.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.59/30.08.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.60/30.08.2019 referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților personali din comuna Drăgușeni, desfășurată în semestrul I al anului 2019
Hotărârea nr.61/30.08.2019 privind aprobarea implementării proiectului de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Drăgușeni și Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași"
Hotărâre nr.62/30.08.2019 privind aprobarea actelor de dezlipire a terenului extravilan cu suprafața de 233.707 m.p. înscris în Cartea funciară cu nr. 60201 a localității Drăgușeni prin constituirea a două imobile (loturi) astfel: Lot 1 în suprafață de 191.706 m.p. și Lot 2 în suprafață de 42.226 m.p. și a terenului extravilan cu suprafața de 91.685 m.p. înscris în Cartea funciară cu nr. 60196 a localității Drăgușeni prin constituirea a două imobile (lot
Hotărârea nr.63/30.08.2019 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni conform OUG 57/2019

Vizualizari: 88
Data creare: 10-01-2019 13:15:34

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Modele documente conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020

Modele documente conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020