Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Imagine generala a comunei Draguseni, judetul IasiOFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Chestionar analiză pentru cetățeni privind Strategia de Transformare Digitală a Județului Iași

Chestionar analiză pentru cetățeni privind „Strategia de Transformare Digitală a Județului Iași”


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2023Documente pdf
Hotărârea nr.1/17.01.2023 privind denumirea imobilului cu NC 60292 în drum comunal DC 850 (intravilan) respectiv drum comunal DC 1310 (extravilan)
Hotărârea nr.2/26.01.2023 privind transformarea funcției publice de execuție, vacantă de referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară în referent, clasa III, grad profesional debutant
Hotărârea nr.3/26.01.2023 privind aprobarea planului de școlarizare propus conform machetei pentru anul școlar 2023-2024
Hotărârea nr.4/26.01.2023 privind mărirea decontului pentru transport la cadrele didactice
Hotărârea nr.5/26.01.2023 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023
Hotărârea nr.6/31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026
Hotărârea nr.7/31.01.2023 privind indexarea redevenței, chiriilor și garanțiilor aferente Contractelor de concesiune/închiriere cu indicele de inflație pe anul 2022 - 13,8%
Hotărârea nr.8/31.01.2023 privind acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Drăgușeni
Hotărârea nr.9/06.02.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de execuție de referent clasa III, grad superior, nou înființate din cadrul compartimentului financiar contabil și referent debutant în cadrul compartimentului implementare proiecte europene și achiziții publice și ghișeu unic, relații cu publicul și registratură din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni
Hotărârea nr.10/06.02.2023 privind acordarea dreptului de a executa lucrări pe domeniul public, de întărire pentru Alimentare cu energie electrică SPAU6, aparținând comunei Drăgușeni, amplasată în loc Frenciugi, județul Iași pentru imobilul cu NC 60424
Hotărâre nr.11/06.02.2023 privind acordarea dreptului de a executa lucrări în instalațiile electrice amplasate pe domeniul public în vederea autorizării obiectivului „Lucrări de întărire rețea pentru Alimentare cu energie electrică SPAU2 aparținând comunei Drăgușeni, amplasată în loc Drăgușeni, județul Iași” pentru imobilele cu NC 60396; NC 60361; NC 60395
Hotărâre nr.12/06.02.2023 privind acordarea dreptului de a executa lucrări în instalațiile electrice amplasate pe domeniul public în vederea autorizării obiectivului „Lucrări de întărire rețea pentru Alimentare cu energie electrică SPAU5 aparținând comunei Drăgușeni, amplasată în loc Frenciugi, județul Iași” pentru imobilele cu NC 60380; 60393; 60386; 60399; 60423; 60121(DJ), 60416; 60372
Hotărâre nr.13/06.02.2023 privind acordarea dreptului de a executa lucrări în instalațiile electrice amplasate pe domeniul public în vederea autorizării obiectivului „Lucrări de întărire pentru Alimentare cu energie electrică Rezervor, Stație de clorinare aparținând comunei Drăgușeni, amplasată în loc Frenciugi, județul Iași” pentru imobilele cu NC 60393; 60399; 60386; 60423; 60424
Hotărâre nr.14/09.02.2023 privind aprobarea împuternicirii UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași în vederea depunerii și implementării, pentru UAT Drăgușeni - Consiliul Local al comunei Drăgușeni a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență
Hotărâre nr.15/20.02.2023 privind acordarea dreptului de a executa lucrări de construire pe domeniul public al comunei Drăgușeni, județul Iași aferente accesului nou creat (construire podeț) pentru obiectivul de investiție „Construire anexă socială „Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Parohia Sfânta Treime Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.16/20.02.2023 privind achiziționarea serviciilor de consultanță în managementul investiției pentru implementarea proiectului „Construire locuință de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.17/20.02.2023 privind achiziționarea serviciilor de consultanță în managementul investiției pentru implementarea proiectului „Extindere sistem de supraveghere video în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.18/20.02.2023 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general delegat al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.19/20.02.2023 privind modificarea unuia dintre reprezentanții comunei Drăgușeni, județul Iași în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni
Hotărârea nr.20/
Hotărârea nr.21/27.02.2023 privind aprobarea noului stat de funcții și a organigramei aferente
Hotărârea nr.22/27.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2023
Hotărârea nr.23/27.02.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021
Hotărârea nr.24/27.02.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Hotărârea nr.25/27.02.2023 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2022
Hotărârea nr.26/27.02.2023 privind trecerea în domeniul public a imobilului cu NC 61567
Hotărârea nr.27/15.03.2023 privind achiziționarea de servicii de proiectare și inginerie pentru proiectul „Extindere sistem de supraveghere video în comuna Drăgușeni, județul Iași” prin PBRR - Componenta 10, fondul local
Hotărârea nr.28/15.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Extindere sistem de supraveghere video în comuna Drăgușeni, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotărârea nr.29/15.03.2023 privind achiziționarea de servicii pentru elaborarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism în comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărârea nr.30/23.03.2023 privind modificarea HCL ului nr.13/06.02.2023 - prin adăugarea de numere cadastrale noi (NC 60384 respectiv NC 60380)
Hotărârea nr.31/23.03.2023 privind rectificări de buget
Hotărârea nr.32
Hotărârea nr.33/30.03.2023 privind achiziționare serviciilor de dirigenție de șantier pentru implementarea proiectului „Construire locuință de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Drăgușeni”
Hotărârea nr.34/30.03.2023 privind achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru implementarea proiectului „Reabilitare moderată sediu primărie, comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărârea nr.35/30.03.2023 privind achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru implementarea proiectului „Extindere sistem de supraveghere video în comuna Drăgușeni”
Hotărârea nr.36/30.03.2023 privind achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgușeni”
Hotărârea nr.37/30.03.2023 privind achiziționarea serviciilor de consultanță în managementul investiției pentru implementarea proiectului „Reabilitare moderată sediu Primărie comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărârea nr.38/30.03.2023 privind aprobarea menținerii comunei Drăgușeni, județul Iași la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”
Hotărârea nr.39/30.03.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - consolidat 2021, prin Actul Adițional nr. 3
Hotărârea nr.40
Hotărârea nr.41
Hotărârea nr.42
Hotărârea nr.43/13.04.2023 privind radierea din evidențele fiscale debit amenzi
Hotărârea nr.44/25.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare moderată sediu primărie, comuna Drăgușeni, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotărârea nr.45/25.04.2023 privind emiterea unui acord de parteneriat cu primăria Ipatele, în scopul construirii unui teren de sport
Hotărârea nr.46/25.04.2023 privind rectificarea de buget în trimestrul II și execuția bugetară pe trimestrul I, anul 2023
Hotărârea nr.47/25.04.2023 privind indexarea impozitelor, taxelor, redevenței, chiriilor și garanțiilor aferente contractelor de concesiune/închiriere cu indicele de inflație pe anul 2024 de 13,8% - comunicat de I.N.S.
Hotărârea nr.48
Hotărârea nr.49
Hotărârea nr.50/08.05.2023 privind radierea din evidențele fiscale: debitul salubritate a numitului Mihailă Constantin
Hotărârea nr.51
Hotărârea nr.52/08.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărârea nr.53/08.05.2023 privind stabilirea indemnizației consilierilor locali
Hotărârea nr.54/25.05.2023 privind accesul pe domeniul proprietate publică/privată a comunei Drăgușeni în vederea canalizației proprii (rețea îngropată)
Hotărârea nr.55/25.05.2023 privind achiziționarea serviciilor în vederea elaborării studiului de coexistentă și analiza riscurilor tehnologice
Hotărârea nr.56/25.05.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra suprafeței de 61.6mp în vederea executării lucrării: „Extindere rețea electrică DS 87 NC 60386, localitate Frenciugi, comuna Drăgușeni, faza S.F.”
Hotărârea nr.57/25.05.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra suprafeței de 27.7mp în vederea executării lucrării: „Extindere rețea electrică DS 303 NC 60379”
Hotărârea nr.58/25.05.2023 privind includerea teritoriului comunei Drăgușeni, județul Iași la parteneriatul LEADER „Colinele Iașilor” înființat la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”
Hotărârea nr.59/25.05.2023 privind indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași”
Hotărârea nr.60/25.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2023
Hotărârea nr.61/31.05.2023 pentru aprobarea aderării Comunei Drăgușeni, județul Iași la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de urbanism și amenajarea teritoriului, prin semnarea Acordului de cooperare în cadrul căruia Asociația de Dezvoltare Intermediară Moldova are rol de entitate organizatoare
Hotărârea nr.62/31.05.2023 privind aprobarea cotizației anuale datorată de către U.A.T. Comuna Drăgușeni Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni, respectiv aprobarea cheltuielilor necesare funcționării Asociației aferente anului 2023
Hotărârea nr.63/31.05.2023 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice aferent proiectului de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Neamț” derulat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele-Drăgușeni, pentru anul 2023
Hotărârea nr.64/31.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Construire locuință de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ în comuna Drăgușeni, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotărârea nr.65/29.06.2023 privind asocierea și cofinanțarea din partea comunei în proiectul „Extindere rețea electrică în loc Frenciugi, DS 87, comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărârea nr.66/29.06.2023 privind asocierea și cofinanțarea din partea comunei în proiectul „Extindere rețea energie electrică în loc Frenciugi, DS 303, comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărârea nr.67/29.06.2023 privind încheierea unui protocol de colaborare între UAT Drăgușeni și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, privind proiectul „HUB DE SERVICII MMSS - SII MMSS”
Hotărârea nr.68/29.06.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot - Construire Sală de educație fizică școlară din sat Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărârea nr.69/29.06.2023 privind radiere din evidențele fiscale
Hotărârea nr.70/29.06.2023 privind radiere din evidențele fiscale
Hotărârea nr.71/29.06.2023 privind rectificarea și modificarea de buget în trim. II, anul 2023
Hotărârea nr.72/04.07.2023 privind modificarea anexelor aferente hotărârii nr. 20 din 20.02.2023 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local in comuna Drăgușeni, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin PNI
Hotărârea nr.83/08.09.2023 privind inventarierea drumului cu NC 60929 în baza Codului Administrativ și introducerea lui în domeniul public al UAT Drăgușeni

Vizualizari: 88
Data creare: 18-01-2023 11:19:56

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2022Documente pdf
Hotărâre nr.1/20.01.2022 privind acordarea dreptului de a executa lucrări de construire pe domeniul public al comunei Drăgușeni, județul Iași aferente obiectivului de investiție „Alimentare cu energie electrică Gospodărie apă-rezervor, SPH2, stație clorinare, SPAU4, SPAU5, SPAU6 în localitatea Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.2/31.01.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași, pentru anul școlar 2022-2023
Hotărâre nr.3/31.01.2022 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioada 01.01.2022-31.12.2022
Hotărâre nr.4/31.01.2022 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.5/31.01.2022 privind aprobarea anulării creanțelor fiscale restante, provenind din amenzi contravenționale, mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021
Hotărâre nr.6/31.01.2022 privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale a unor persoane, conform Decretului 118/1990
Hotărâre nr.7/31.01.2022 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.8/
Hotărâre nr.9/14.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
Hotărâre nr.10/25.02.2021 privind completarea hotărârii nr.09 din 14.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, la secțiunea de funcționare
Hotărâre nr.11/25.02.2022 privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale a unor persoane, conform Decretului 118/1990
Hotărâre nr.12/25.02.2022 privind aprobarea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Stație de reîncărcare electrică pentru vehicule electrice în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.13/25.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2022
Hotărâre nr.14/25.02.2022 privind revocarea hotărârii nr.7/31.01.2022 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgușeni, județul Iași

Vizualizari: 205
Data creare: 25-02-2022 13:04:21

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărâre nr.1/27.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022
Hotărâre nr.2/27.01.2021 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021
Hotărâre nr.3/27.01.2021 privind asigurarea unei zone de siguranță a drumurilor publice din comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.4/27.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.5/27.01.2021 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.6/27.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2020
Hotărâre nr.7/27.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021
Hotărâre nr.8/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap
Hotărâre nr.9/26.02.2021 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii
Hotărâre nr.10/26.02.2021 privind revocarea hotărârii nr.57/20.11.2020 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.11/26.02.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare (de merit și de ajutor social) aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Școlii Gimnaziale Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.12/31.03.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărâre nr.13/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
Hotărâre nr.14/22.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărâre nr.15/22.04.2021 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.16/26.05.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.17/26.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărâre nr.18/26.05.2021 privind aderarea comunei Drăgușeni, județul Iași la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova”
Hotărâre nr.19/26.05.2021 privind achiziția directă în vederea încheierii contractului de lucrări pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.20/26.05.2021 privind achiziția serviciilor de proiectare și inginerie, întocmire SF, documentații în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare investiției, întocmire studii de teren (topografic și geotehnic), expertiză tehnică pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.21/29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2021
Hotărâre nr.22/29.06.2021 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă închirierii prin licitație publică a terenului categoria HB - APE STĂTĂTOARE (fostul Iaz Baraulă) și zona de protecție aferentă, situat în extravilanul satului Drăgușeni, tarlaua 80 și 81
Hotărâre nr.23/29.06.2021 privind rectificarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II, anul 2021
Hotărâre nr.24/29.06.2021
Hotărâre nr.25/29.06.2021 privind achiziția lucrărilor de execuție, întreținere și finalizare până la punere în funcțiune a alimentării cu energie electrică pentru SPH 1, SPAU 3 și SPAU 1 pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.26/29.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli în România, pentru anul școlar 2021 - 2022
Hotărâre nr.27/26.07.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II, anul 2021
Hotărâre nr.28/26.07.2021 privind aprobarea condițiilor referitoare la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în comuna Drăgușeni
Hotărâre nr.29/26.07.2021 privind achiziția serviciilor de analiză și consultanță tehnică (depunere dosar de finanțare și acordare asistență la răspunsurile privind solicitările de clarificări) inclusiv studii de teren (topografic și geotehnic) și obținere avize conform certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiție „Construire sală de sport în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.30/26.07.2021 privind modificarea hotărârii Consiliului local Drăgușeni nr. 11/26.02.2021 pentru aprobarea cuantumului burselor școlare (de merit și de ajutor social) aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Școlii Gimnaziale Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.31/26.07.2021 privind aprobarea numărului burselor școlare (de merit și de ajutor social) și cuantumul acestora pentru elevii Școlii Gimnaziale Drăgușeni, județul Iași, aferente semestrului II din anul școlar 2020-2021
Hotărâre nr.32/26.07.2021 privind cesiunea contractului de închiriere nr. 2072/08.10.2010 de la SC HELIANTHUS PHARM SRL la Farmacia Caprifolia SRL
Hotărâre nr.33/26.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2021
Hotărâre nr.34/17.08.2021 privind aprobarea procesului verbal de negociere a contractului de vânzare-cumpărare și a contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public pentru preluarea Sistemului de iluminat public din comuna Drăgușeni, aflat în proprietatea Delgaz Grid
Hotărâre nr.35/17.08.2021 privind aprobarea achiziției directe a serviciilor de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a unui număr de aproximativ 1391 imobile, a caietului de sarcini și a draftului de contract de servicii
Hotărâre nr.36/17.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2021
Hotărâre nr.37/17.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2021
Hotărâre nr.38/17.09.2021 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2021
Hotărâre nr.39/17.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”, actualizat la nivelul anului 2021
Hotărâre nr.40/17.09.2021 privind aprobarea influențelor bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul III, anul 2021
Hotărâre nr.41/08.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Drăgușeni în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Drăgușeni și a unui reprezentant în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității învățământului preuniversitar din comuna Drăgușeni pentru anul școlar 2021-2022
Hotărâre nr.42/08.10.2021 privind achiziția serviciilor privind realizarea Statutului comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.43/08.10.2021 privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4620 din 17.12.2018
Hotărâre nr.44/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat, aferente proiectului de investiție:„Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.45/08.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.46/08.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași” la nivelul anului 2021, ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărâre nr.47/08.10.2021 privind însușirea Actului adițional din data de 01.10.2021 la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr.4620/17.12.2018
Hotărâre nr.48/08.11.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași” la nivelul anului 2021, ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărâre nr.49/08.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Drăgușeni, județul Iași în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director din cadrul Școlii Gimnaziale din comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.50/08.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.51/08.11.2021 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.52/08.11.2021 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.53/06.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2021 și ianuarie și februarie 2022
Hotărâre nr.54/06.12.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a unui număr de aproximativ de 650 imobile și asigurarea cofinanțării pentru serviciile prestate în baza contractului ce va fi încheiat
Hotărâre nr.55/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.56/15.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Drăgușeni, județul Iași începând cu data de 01.01.2022
Hotărâre nr.57/15.12.2021 privind aprobarea influențelor bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.58/15.12.2021 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală curentă a unor creanțe fiscale provenite din amenzi
Hotărâre nr.59/15.12.2021 privind stabilirea plafonului obligațiilor fiscale restante datorate de debitorii, persoane fizice și juridice și publicarea listei acestora pe pagina de internet a comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.60/15.12.2021 privind transformarea funcției publice de execuție, vacantă, de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară
Hotărâre nr.61/15.12.2021 privind prelungirea valabilității Protocolului de dare în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, a spațiului de 35,2mp, din sediul primăriei comunei Drăgușeni în care își desfășoară activitatea Postul de Poliție Drăgușeni
Hotărâre nr.62/15.12.2021 privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4620 din 17.12.2018
Hotărâre nr.63/15.12.2021 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A.
Hotărâre nr.64/15.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.65/15.12.2021 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare
Hotărâre nr.66/28.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021

Vizualizari: 343
Data creare: 05-02-2021 19:05:05

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020


Documente pdf
Hotărâre nr.1/30.01.2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărâre nr.2/30.01.2020 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020
Hotărâre nr.3/30.01.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”, la nivelul anului 2020
Hotărâre nr.4/30.01.2020 privind aprobarea documentației aferente Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului Național de Cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale nr. 26973/ 31.12.2019
Hotărâre nr.5/30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2019
Hotărâre nr.6/20.02.2020 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023
Hotărâre nr.7/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin actul adițional nr. 34
Hotărâre nr.8/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin actul adițional nr. 35
Hotărâre nr.9/20.02.2020 privind reconstituirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.10/30.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.10_partea a II-a/30.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.11/30.03.2020 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală curentă a unor creanțe fiscale provenite din amenzi datorate de persoane fizice, în baza proceselor verbale de insolvabilitate, respectiv a creanțelor fiscale provenite din amenzi, datorate de persoanele fizice decedate
Hotărâre nr.12/30.03.2020 privind scutirea de la plata unor impozite și taxe a persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat
Hotărâre nr.13/30.03.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărâre nr.14/27.04.2020 referitoare la actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul adițional nr. 36
Hotărâre nr.15/27.04.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I, anul 2020
Hotărâre nr.16/27.04.2020 privind completarea hotărârii nr. 44 din 27.04.2017 de stabilire a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, în conformitate cu Legea nr. 153/2017
Hotărâre nr.17/27.04.2020 privind anularea unor creanțe fiscale provenite din amenzi datorate de persoane fizice, mai mici de 40 lei
Hotărâre nr.18/27.04.2020 privind necesitatea demarării procedurilor pentru obiectivul de investiție: „Modernizarea Infrastructurii de iluminat public în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.19/27.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II si trimestrul IV, anul 2020
Hotărâre nr.32/13.07.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II, anul 2020
Hotărâre nr.33/13.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2020
Hotărâre nr.34/13.07.2020 privind participarea la Programul privind spijinirea eficienții energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a obiectivului de investiție „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.35/17.07.2020 privind aprobarea Acordului de asociere în vederea realizării în comun a proiectului de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași”
Hotărâre nr.36/28.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august și septembrie, anul 2020
Hotărâre nr.37/28.08.2020 privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr.4620/17.12.2018
Hotărâre nr.38/28.08.2020 privind aprobarea radierii din evidența fiscală curentă a unor creanțe fiscale provenite din amenzi datorate de persoane fizice decedate
Hotărâre nr.39/28.08.2020 privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță în vederea întocmirii dosarului Cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.40/28.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli în România, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărâre nr.41/28.08.2020 privind aprobarea achiziției de camere de supraveghere video la Dispensarul uman și la Parcul și terenul de sport din comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.42/28.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității
Hotărâre nr.43/28.08.2020 privind transmiterea dreptului de concesiune a suprafeței de 246 m.p. și acordarea dreptului de trecere domnului David Mihael Gabriel
Hotărâre nr.44/
Hotărâre nr.45/28.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2020
Hotărâre nr.46/25.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III și IV, anul 2020
Hotărâre nr.47/25.09.2020 privind aprobarea raportului de evaluare în vederea încheierii actelor adiționale de prelungire a duratei contractului de închiriere nr. 2070/08.10.2020 și a contractului de concesiune nr. 3249/16.10.2015
Hotărâre nr.48/05.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre nr.49/05.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.50/05.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.51/20.11.2020 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei care poate înlocui reprezentatul legal al UAT Comuna Drăgușeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Hotărâre nr.52/20.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Drăgușeni și a persoanelor care pot înlocui reprezentatul comunei Drăgușeni în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS
Hotărâre nr.53/20.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Drăgușeni în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Drăgușeni și a unui reprezentant în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității învățământului preuniversitar din comuna Drăgușeni
Hotărâre nr.54/20.11.2020 privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4620 din 17.12.2018
Hotărâre nr.55/20.11.2020 privind completarea contractelor de consultanță, în vigoare la data prezentei, cu prevederile Legii nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 858/18.09.2020
Hotărâre nr.56/20.11.2020 privind rectificarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II, anul 2020
Hotărâre nr.57/20.11.2020 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărârea nr.58/ 02.12.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași”
Hotărârea nr.59/ 28.12.2020 privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.60/ 28.12.2020 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare
Hotărârea nr.61/ 28.12.2020 privind achiziția serviciilor de consultanță în vederea delegării gestiunii serviciului de iluminat public și achiziția serviciilor de proiectare și inginerie: întocmire documentații în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare investiției, verificare și asistență tehnică pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărârea nr.62/ 28.12.2020 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.2341/26.06.2019, încheiat de U.A.T. Comuna Drăgușeni cu dl. Chetrone Mihai
Hotărârea nr.63/ 28.12.2020 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Drăgușeni și a unor bunuri din domeniul privat, precum și a perioadei în care se efectuează această inventariere
Hotărârea nr.64/ 28.12.2020 privind prelungirea valabilității Protocolului de dare în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, a spațiului de 35,2 mp, din sediul primăriei comunei Drăgușeni în care își desfășoară activitatea Postul de Poliție Drăgușeni
Hotărârea nr.65/ 28.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul IV, anul 2020
Hotărârea nr.66/ 28.12.2020 privind rectificarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul IV, anul 2020
Hotărârea nr.67/ 28.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Drăgușeni, județul Iași cu data de 01.01.2021

Vizualizari: 586
Data creare: 15-04-2020 12:25:49

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

 

Documente pdf
Hotărâre nr.1/09.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2018 din excedentul bugetului local
Hotărâre nr.2/09.01.2019 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar din patrimonial comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.3/18.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament local aferent - pentru obiectivul "Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 m.p. zonă pentru platformă și 1245 m.p. calea de acces)
Hotărâre nr.4/18.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică "Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași"
Hotărâre nr.5/18.01.2019 privind retragerea comunei Drăgășani, județul Iași din Asociația Comunelor din România
Hotărâre nr.6/31.01.2019 privind aprobarea organizării/reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular din raza teritorială a comunei Drăgășani, județul Iași, pentru anul școlar 2019 - 2020
Hotărâre nr.7/31.01.2019 privind desemnarea ca evaluator a d-lui Primar Ciobotaru Viorel, pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Hotărâre nr.8/31.01.2019 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioadă 01.01.2019 - 31.12.2019
Hotărâre nr.9/31.01.2019 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018
Hotărâre nr.10/22.02.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul local aferent - pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 mp zonă pentru platforma și 1245 mp calea de acces)
Hotărâre nr.11/27.02.2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.12/27.02.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public și privat al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.13/08.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie și aprilie anul 2019
Hotărâre nr.14/08.03.2019 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa
Hotărâre nr.15/08.03.2019 privind încheierea unui contract de comodat cu „Asociația de dezvoltare intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa"
Hotărâre nr.16/08.03.2019 privind aprobarea stabilirii și înființării stațiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor prin curse regulate precum și avizarea propunerii de schimbare a orelor de deplasare a curselor în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate
Hotărâre nr.17/08.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul local aferent - pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 mp zonă pentru platformă și 1245 mp calea de acces)
Hotărâre nr.18/29.03.2019 privind graficul de ședință pe trimestrul II, anul 2019
Hotărâre nr.19/29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenților economici pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.20/29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.21/29.03.2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Drăgușeni pentru perioada 2019 - 2024
Hotărâre nr.22/29.03.2019 privind însumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.23/29.03.2019 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni"
Hotărâre nr.24/29.03.2019 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de depozitare a deșeurilor menajere și a deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, practicat în relația cu primăriile localităților din zona 3 conform proiect SMID, folosite de S.C. SALUBRIS S.A. IAȘI
Hotărâre nr.25/15.04.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.26/22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022
Hotărâre nr.27/22.04.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărâre nr.28/22.04.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Drăgușeni pentru anul 2019
Hotărâre nr.29/22.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionare și concesionarea prin licitație publică a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.30/22.04.2019 privind aprobarea formei finale a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.31/06.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai și iunie, iulie și august anul 2019
Hotărâre nr.32/06.05.2019 privind realizarea lucrărilor de decolmatare a albiei minore a cursului de apă pentru asigurarea capacității de transport a apei pe pârâul Humăria, comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.33/28.05.2019 privind aprobare acces de către TELEKOM ROMANIA la un teren în suprafață de 2mp. situat în comuna Drăgușeni, județul Iași, în vederea amplasării unui echipament (cabinet)
Hotărâre nr.34/28.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni județul Iași"
Hotărâre nr.35/28.05.2019 privind modificarea Planului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.36/28.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 29
Hotărâre nr.37/28.05.2019 privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alim. cu apă și de canalizare
Hotărâre nr.38/28.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.31
Hotărâre nr.39/20.06.2019 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Drăgușeni în anul școlar 2019-2020
Hotărâre nr.40/20.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II, anul 2019
Hotărâre nr.41/20.06.2019 privind numirea unei comisii de negociere a prețului de concesionare a unui teren extravilan categoria HB - ape stătătoare - cu suprafața totală de 41.176 m.p. (4,1176 ha), parcela 3HB - tarlaua 81 - 37.927 m.p. și parcela 2CD - tarlaua 80 - 3.249 m.p., situat în extravilanul localității Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.42/28.06.2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Vulpe Ionuț - Gabriel
Hotărâre nr.43/28.06.2019 privind graficul de ședință pe trimestrul III, anul 2019
Hotărâre nr.44/28.06.2019 privind aprobare acces de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. la un teren în suprafață de 2mp. situat în comuna Drăgușeni, sat Fenciugi, județul Iași, în vederea amplasării unui echipament (cabinet) și aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Drăgușeni nr.54/26.10.2018 în vederea încheierii actului adițional nr.2 pentru modificarea art. 6.1. din Contractul pentru constituirea dreptului de acces pe domen
Hotărâre nr.45/28.06.2019 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași pentru anul 2019
Hotărâre nr.46/15.07.2019 privind aprobarea modificării clauzei contractuale de la punctele 3.1 și 4.1 din contractul de concesiune nr. 1437/15.07.2014
Hotărâre nr.47/26.07.2019 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II anul 2019
Hotărâre nr.48/26.07.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Drăgușeni nr.29/22.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionare și concesionarea prin licitație publică a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.49/26.07.2019 privind modificarea Programului Anul al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.50/26.07.2019 cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei Comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.51/12.08.2019 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III 2019 al comunei Drăgușeni, aprobată prin dispoziția primarului comunei Drăgușeni nr. 125/29 iulie 2019
Hotărâre nr.52/12.08.2019 privind aprobarea valorii redevenței și prelungirea duratei prevăzute în Contractul de concesiune nr. 1437/15.07.2014 a unui spațiu în suprafață de 15.84 m.p. pentru înființare cabinet stomatologic și a unui spatiu comun aferent cabinetului în suprafață de 8.55 m.p. din incinta Dispensarului Uman al Comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.53/15.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași" ca urmare a intrării în vigoare a OUG 114/2018 începând cu 01.01.2019 și a instrucțiunii ANAP nr.1/2019
Hotărâre nr.54/30.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie, noiembrie și decembrie, anul 2019
Hotărâre nr.55/30.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2019
Hotărâre nr.56/30.08.2019 privind radierea, din evidențele financiar - contabile ale Comunei Drăgușeni, a amenzilor emise pe numele unor persoane care au decedat
Hotărâre nr.57/30.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT DRĂGUȘENI în A.G.A. ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.58/30.08.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.59/30.08.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.60/30.08.2019 referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților personali din comuna Drăgușeni, desfășurată în semestrul I al anului 2019
Hotărârea nr.61/30.08.2019 privind aprobarea implementării proiectului de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Drăgușeni și Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași"
Hotărâre nr.62/30.08.2019 privind aprobarea actelor de dezlipire a terenului extravilan cu suprafața de 233.707 m.p. înscris în Cartea funciară cu nr. 60201 a localității Drăgușeni prin constituirea a două imobile (loturi) astfel: Lot 1 în suprafață de 191.706 m.p. și Lot 2 în suprafață de 42.226 m.p. și a terenului extravilan cu suprafața de 91.685 m.p. înscris în Cartea funciară cu nr. 60196 a localității Drăgușeni prin constituirea a două imobile (lot
Hotărârea nr.63/30.08.2019 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni conform OUG 57/2019

Vizualizari: 825
Data creare: 10-01-2019 13:15:34

Hotărâri ale Consiliului Local 2018


Documente pdf
Hotarare nr.1/08.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare al anului 2017 din excedentul bugetului local
Hotarare nr.2/30.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Draguseni
Hotarare nr.3/30.01.2018 privind desemnarea ca evaluator a d-lui Primar Ciobotatu Viorel, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Hotarare nr.4/30.01.2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Draguseni, judetul Iasi, pentru anul scolar 2018-2019
Hotarare nr.5/30.01.2018 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrari de interes local ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, apti de munca, in perioada 01.01.2018-31.12.2018
Hotarare nr.6/30.01.2018 privind scutirea de la plata unor impozite si taxe a veteranilor si vaduvelor de veterani de razboi si a persoanelor incadrata in grad de handicap grav sau accentuat
Hotarare nr.7/30.01.2018 privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2017
Hotarare nr.8/30.01.2018 privind aprobarea Regulamentul serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi
Hotarare nr.9/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021
Hotarare nr.10/28.02.2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.23
Hotarare nr.11/28.02.2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.24
Hotarare nr.12/28.02.2018 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte privind activitatile de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi
Hotarare nr.13/28.02.2018 privind aprobarea actualizarii contractelor de cocesiune/inchiriere referitoare la garantiile datorate de concesionari
Hotarare nr.14/28.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai, anul 2018
Hotarare nr.15/22.03.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
Hotarare nr.16/22.03.2018 privind stabilirea coeficientilor si a salariilor de baza pentru functiile publice nou infiintate sau modificate (prin promovare) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Draguseni, judetul Iasi, in conformitate cu Legea nr.153/2017
Hotarare nr.17/22.03.2018 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul I, anul 2018
Hotarare nr.18/20.04.2018 privind aprobarea excutiei bugetare pe trimestul I, anul 2018
Hotarare nr.19/20.04.2018 privind scutirea de la plata unor impozite si taxe a persoanelor incadrate in grad de handicap grav sau accentuat
Hotarare nr.20/20.04.2018 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.25
Hotarare nr.21/20.04.2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Draguseni, judetul Iasi

Vizualizari: 628
Data creare: 11-01-2018 20:35:50

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

Hotărâri ale Consiliului Local Drăgușeni pe anul 2017

Documente pdf
Hotararea nr.1/ 06.01.2017 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2016 din excedentul bugetului local
Hotararea nr.2/ 06.01.2017 privind scoaterea din functie si casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.3/ 31.01.2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local aferenti obiectivului de investitie „Modernizare drumuri satesti in satul Draguseni, comuna Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.4/ 31.01.2017 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local aferenti obiectivului de investitie „Modernizare drumuri satesti in satul Frenciugi, comuna Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.5/ 31.01.2017 privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2016
Hotararea nr.6/ 31.01.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire a inchirierii prin licitatie publica a pasunii in suprafata de 243,67 ha apartinand domeniuluil privat al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.7/ 31.01.2017 privind desemnarea ca evaluator a d-lui Primar Ciobotaru Viorel, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Hotararea nr.8/ 27.02.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Draguseni
Hotararea nr.9/ 27.02.2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Draguseni, judetul Iasi, pentru anul scolar 2017-2018
Hotararea nr.10/ 27.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSA
Hotararea nr.11/ 27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii - „Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr.12/ 27.02.2017 privind reconstituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Draguseni
Hotararea nr.13/ 27.02.2017cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea din bugetul local pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr.14/ 27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr.15/ 22.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai, anul 2017
Hotararea nr.16/ 22.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020
Hotararea nr.17/ 22.03.2017 privind proiectul de buget pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020
Hotararea nr.18/ 22.03.2017 privind aprobarea implementarii obiectivului de investitie „Construire platforma de depozitare gunoi de grajd in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr.19/ 28.04.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi- ARSAC
Hotararea nr. 20/ 28.04.2017 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2017
Hotararea nr. 21/ 28.04.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I, anul 2017
Hotararea nr. 22/ 28.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim. II, anul 2017
Hotararea nr. 23/ 08.05.2017 privind infiintarea Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor comunei Draguseni, judetul Iasi, aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor si delegar
Hotararea nr. 24/ 08.05.2017 privind insusire contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, incheiat de domnul Ciobotaru Viorel, in calitate de Primar al Comunei Draguseni cu Societatea SALUBRIS S.A.
Hotararea nr. 25/ 12.05.2017 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 26/ 31.05.2017 privind achizitia serviciilor de proiectare si inginerie faza Proiect Tehnic (PAC + Pth), detalii de executie, elaborare documentatie necesara pentru obtinerea avizelor, asistenta tehnica proiectant pe perioada executiei
Hotararea nr. 27/ 31.05.2017 privind achizitia serviciilor de consultanta si asistenta de specialitate, servicii de proiectare si inginerie - Faza studiu de fezabilitate, inclusiv studii de teren, pentru proiectul „Construire platforma de depo
Hotararea nr. 28/ 31.05.2017 privind achizitia de bunuri si servicii si completarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017
Hotararea nr. 29/ 31.05.2017 privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 2087/05.10.2009
Hotararea nr. 30/ 31.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august, anul 2017
Hotararea nr. 31/ 21.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul II, anul 2017
Hotararea nr. 32/ 21.06.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 33/ 21.06.2017 privind implementarea proiectului "Construire platforma de depozitare a gunoiului de grajd in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr. 34/ 21.06.2017 privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, buldoexcavator marca JKB3CX si alte utilaje aflate in dotarea Primariei comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 35/ 21.06.2017 privind aprobarea achizitiei si consumului de carburant pentru diferite lucrari de reparatii si intretinere cu utilaje aflate in dotarea Primariei comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 36/ 21.06.2017 privind aprobarea incheierii actului aditional de prelungire a duratei constractului de lucrari la obiectivul de investitie "Modernizare drumuri satesti in satul Draguseni, comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr. 37/ 21.06.2017 privind aprobarea incheierii actului aditional de prelungire a duratei contractului de lucrari la obiectivul de investitie "Modernizare drumuri satesti in satul Frenciugi, comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr. 38/ 14.07.2017 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 incheiat intre ARSACIS si APAVITAL S.A., conform Actului Aditional nr.20
Hotararea nr. 39/ 14.07.2017 privind modificarea statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 40/ 14.07.2017 privind aprobarea amplasarii a doi stalpi de medie tensiune pe domeniul public al comunei Draguseni (satul Frenciugi), de-a lungul DJ 246 pentru lucrarea de alimentare cu energie electrica a fermei zootehnice
Hotararea nr. 41/ 14.07.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II, anul 2017
Hotararea nr. 42/ 14.07.2017 privind achizitia serviciilor de proiectare si inginerie faza studiu de fezabilitate si servicii de consultanta Amenajare parc si teren sport in com. Draguseni si modificarea Program. anual al achizitiilor publice pe 2017
Hotararea nr. 43/ 14.07.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 44/ 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Draguseni, judet. Iasi, care se aplica din 1 iulie 2017/ Legea 153/2017
Hotararea nr. 45/ 27.07.2017 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
Hotararea nr. 46/ 10.08.2017 privind implicarea comunei Draguseni in proiectul "Amenajare parc si teren de sport in comuna Draguseni, judetul Iasi" in cadrul Masurii nr. 7 "Dezvoltare locala in zonele rurale"
Hotararea nr. 47/ 10.08.2017 privind modificare Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/ 2009 incheiat intre ARSACIS si APAVITAL S.A., conform Actului Aditional nr. 21
Hotararea nr. 48/ 10.08.2017 privind achizitia serviciilor de proiectare si inginerie faza studiu de fezabilitate, studii de teren, servicii de consultanta pentru Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 49/ 29.08.2017 privind eliberarea acordului de functionare pentru agentii economici de pe raza comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 50/ 29.08.2017 privind initierea procedurii de concesionare prin licitatie publica a iazului Barabula si a suprafetei de teren de 266,2 mp din T14, parcela 406, terenuri aflate in domeniul public al comunei Draguseni
Hotararea nr. 51/ 29.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 52/ 29.08.2017 privind aprobarea transformarii redeventelor stabilite in euro prin raportarea la moneda nationala
Hotararea nr. 53
Hotararea nr. 54/ 08.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie, anul 2017
Hotararea nr. 55/ 08.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 56/ 08.09.2017 privind initierea procedurii de concesionare prin licitatie publica a suprafetei de teren de 781,75 mp din T14, parcela 405 si 406, teren aflat in domeniul public al comunei
Hotararea nr. 57/ 19.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 58/ 29.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 59/ 29.09.2017 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din jud. Iasi" si mandatarea d-lui primar Ciobotaru Viorel pentru semnarea unor do
Hotararea nr. 60/29.09.2017 privind modificarea si reactualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniuliu public al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 61/19.10.2017 privind desemnarea unui reprezentant al CL Draguseni in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Draguseni si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii invatamantului preuniversitar di
Hotararea nr. 62/19.10.2017 privind achizitia serviciilor de evaluare bunuri imobile in comuna Draguseni si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017
Hotararea nr. 63/19.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Draguseni, judetul Iasi"
Hotararea nr. 64/31.10.2017 privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului ARSACIS, prin actul aditional nr.19, respectiv 20
Hotararea nr. 65/31.10.2017 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.22
Hotararea nr. 66/31.10.2017 privind implicarea com. Draguseni, jud. Iasi in proiectul denumit „Amenajare parc si teren de sport in com.Draguseni, judetul Iasi" in cadrul Masurii M7-„Dezvoltare locala in zonele rurale"- Strategia
Hotararea nr. 67/31.10.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III, anul 2017
Hotararea nr. 68/24.11.2017 privind transformarea functiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului de Implementare proiecte europene si achizitii publice
Hotararea nr. 69/24.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trimestrul IV, anul 2017
Hotararea nr. 70/15.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017 si ianuarie si februarie 2018
Hotararea nr. 71/15.12.2017 privind achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si de reprezentare
Hotararea nr. 72/15.12.2017 privind iesirea comunei Draguseni din Acordul de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania - Filiala Judeteana Iasi in vederea organizarii si exercitarii activitatii de audit intern
Hotararea nr. 73/15.12.2017 privind desemnarea reprezentantului comunei Draguseni in Adunarea Generala a Actionarilor APAVITAL SA IASI, in vederea exercitarii drepturilor de actionar
Hotararea nr. 74/15.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim. IV, anul 2017
Hotararea nr. 75/15.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ce se vor aplica in com.Draguseni, jud. Iasi, incepand cu data de 01.01.2018
Hotararea nr. 76/15.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim.IV, anul 2017
Hotararea nr. 77/27.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim.IV, anul 2017
Hotararea nr. 78/27.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim. IV, anul 2017 Consiliul local Draguseni, jud. Iasi
Hotararea nr. 79/27.12.2017 privind scoaterea din functiune si casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul com. Draguseni, jud. Iasi

Vizualizari: 777
Data creare: 30-06-2017 09:35:39

Hotărâri ale Consiliului Local 2016

Hotărâri ale Consiliului Local Drăgușeni pe anul 2016

Documente pdf
Hotararea nr.1/ 22.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare
Hotararea nr.2/ 22.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali
Hotararea nr.3/ 22.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.4/ 22.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.5/ 22.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.6 / 22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate, din cadrul Consiliul Local Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.7 / 29.06.2016 privind rectificarea si modificarile pe aliniate a bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim. II, anul 2016
Hotararea nr.8 / 29.06.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim. II, anul 2016
Hotararea nr.9 / 29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.10/ 29.07.2016 privind actualizarea componentei Comisiei Comunitare Consultative Draguseni
Hotararea nr.11/ 29.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Draguseni precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul Comunei Draguseni in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS
Hotararea nr.12/ 29.07.2016 privind reanalizarea contractului de concesiune nr.1437/15.07.2014 incheiat intre Consiliul local Draguseni si dl. Jalba Catalin
Hotararea nr.13/ 29.07.2016 privind insusirea contractului de consultanta juridica, de asistenta si de reprezentare nr.2094 din 01.07.2016
Hotararea nr.14/ 29.07.2016 privind aprobarea achizitiei serviciilor de audit energetic pentru obtinerea certificatului de performanta energetica in vederea asigurarii realizarii eficientei energetice a cladirii reabilitate precum si completarea Pro
Hotararea nr.15/ 29.07.2016 privind aprobarea achizitiei serviciilor de inchiriere buldoexcavator si autobasculanta si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016
Hotararea nr.16/ 29.07.2016 privind aprobarea achizitiei unei cupe trapeizoidale si lanturi antiderapante pentru buldoexcavator si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016
Hotararea nr.17/ 29.07.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trim.II, anul 2016
Hotararea nr.18/ 29.07.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim. III, anul 2016
Hotararea nr.19/ 29.07.2016 privind efectuarea unei expertize extrajudiciare in vederea stabilirii prejudiciului produs institutiei si actionarea in instanta a Asociatiei Crescatorilor de Animale din Comuna Draguseni pentru recuperarea prejudiciului
Hotararea nr.20/ 29.07.2016 privind rectificarile si modificarile bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim. III, anul 2016
Hotararea nr.21/ 31.08.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire a inchirierii prin licitarie publica a pasunii in suprafata de 243,67 ha apartinand domeniul privat al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr.22/ 31.08.2016 privind aprobarea achizitiei serviciilor de consultanta profesionala (supervizare in domeniul asistentei sociale) si asistenta tehnica de intocmire a documentatiei privind licentierea serviciului de informare si consilier
Hotararea nr.23/ 31.08.2016 privind aprobarea organizarii atributiilor serviciilor sociale acordate de catre Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Draguseni prin infiin
Hotararea nr.24/ 31.08.2016 privind rectificarile si modificarile bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim. III, anul 2016
Hotararea nr.25/ 29.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Draguseni in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Draguseni si a unui reprezentant in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii invatamantului pre
Hotararea nr.26/ 29.09.2016 privind implementarea proiectului: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA DRAGUSENI, JUDETUL IASI"
Hotararea nr.27/ 29.09.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie, anul 2016
Hotararea nr.28/ 28.10.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trim. III, anul 2016
Hotararea nr.29/ 28.10.2016 privind rectificarea bugetului loca de venituri si cheltuieli, in trim. IV, anul 2016
Hotararea nr. 30/ 28.10.2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniul public al comunei Draguseni, judetul Iasi
Hotararea nr. 31/ 28.10.2016 privind modificarea Hotararii nr.43 si 46 adoptate in sedinta Consiliului local Draguseni, judetul Iasi din 30.05.2016
Hotararea nr. 32/ 28.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in trim. IV, anul 2016
Hotararea nr. 33/ 28.10.2016 privind achizitia de bunuri si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016
Hotararea nr. 34/ 25.11.2016 privind modificarea pe aliniate a bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim. IV, anul 2016
Hotararea nr. 35/ 25.11.2016 privind rectificari si modificari pe aliniate ale bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim.IV, anul 2016
Hotararea nr. 36/ 25.11.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016
Hotararea nr. 37/ 25.11.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim. IV, pe anul 2016
Hotararea nr. 38/ 25.11.2016 privind rectificari si modificari pe aliniate a bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim.IV, anul 2016
Hotararea nr. 39/ 13.12.2016 privind rectificari ale bugetului local de venituri si cheltuieli, in trim.IV, anul 2016
Hotararea nr. 40/ 13.12.2016 privind aprobarea achizitiei de bunuri si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016
Hotararea nr. 41/ 21.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale ce se vor aplica in comuna Draguseni, judetul iasi, incepand cu data de 01.01.2017

Vizualizari: 707
Data creare: 29-06-2017 10:44:58

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Consultare publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM)

ANUNŢ referitor la consultarea publică online
pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM) elaborat pentru proiectul „Construire platformă de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Informare (trusou nou-nascut)

Informare (trusou nou-nascut)

Grafic ședințe C.L. Drăgușeni

Grafic ședințe C.L. Drăgușeni

Responsabilitate socială - colectare separată

Responsabilitate socială - colectare separată; Colectare separată pentru comuna ta curată. Campanie desfășurată în perioada 07.06.2023 - 31.08.2023Responsabilitate socială - colectare separată