Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Imagine generala a comunei Draguseni, judetul IasiOFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC --> Anunţuri publice

Datornici la data de 31 martie 2023Documente pdf
Datornici la data de 31 martie 2023

Vizualizari: 21
Data creare: 31-03-2023 10:34:13

Formularul digital de intrare în România


Formularul digital de intrare în România:
Cine completează Formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.

Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro Formular, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde u
Citeste mai mult...

Foto
Formularul digital de intrare în România

Linkuri externe
Pașii necesari în vederea completării formularului digital pentru intrarea în România.
https://www.youtube.com/watch?v=03NbiFgkp4k

Vizualizari: 233
Data creare: 20-12-2021 11:34:19

Solicitare ofertă de preț Achiziție Directă servicii de cadastru

Tip anunț: Achiziție Directă

Denumirea achiziției: Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor din Comuna Drăgușeni, Județul Iași

Cod CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev. 2)

Sursa de finanțare: ANCPI prin OCPI teritorial Iași

Valoarea estimată fără TVA: 134.453,78lei reprezentând maximum 96,6lei/imobil fără TVA.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Termenul de depunere al ofertei: 29.09.2021 - h 16:00

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul afișat.

Documente pdf
Solicitare ofertă de preț Achiziție Directă Servicii de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor de pe raza U.A.T. Comuna Drăgușeni, Județul Iași

Vizualizari: 175
Data creare: 22-09-2021 11:07:29

Solicitare ofertă Drăgușeni, execuție lucrări „Împrejmuire domeniu public”

Tip anunț: Achiziție Directă, ONLINE

Tip Contract: Lucrări - Execuție lucrări „Împrejmuire domeniu public”

CPV 45342000 - Montare de garduri (Rev. 2)

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ofertantul va depune Oferta financiară, exprimată în LEI, pe adresa de e-mail a Primăriei Comunei Drăgușeni, primaria_drag@yahoo.com sau personal la Registratură, la sediul Primăriei Comunei Drăgușeni, Județul Iași. Oferta sa va conține prețul/ml.

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul afișat.

Documente pdf
Solicitare ofertă comuna Drăgușeni, Execuție lucrări de „Împrejmuire domeniu public”

Vizualizari: 206
Data creare: 19-08-2021 15:31:44

Solicitare oferta Drăgușeni dată limită depunere 13.08.2021

Tip anunț: Achiziție Directă, ONLINE

Tip Contract: Lucrări - Execuție lucrări „Reabilitare exterioară, termoizolație Dispensar Uman Drăgușeni”

CPV 45453000 - 7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2)

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ofertantul va depune Oferta financiară, exprimată în LEI, pe adresa de e-mail a Primăriei Comunei Drăgușeni, primaria_drag@yahoo.com sau personal la Registratură, la sediul Primăriei Comunei Drăgușeni, Județul Iași

Modalitatea de desfășurare a achiziției va fi ONLINE, cu utilizarea catalogului SEAP, astfel că ofertantul va încărca oferta sa și în catalogul electronic.

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul afișat.

Documente pdf
Solicitare ofertă comuna Drăgușeni dată limită depunere 13.08.2021, Execuție lucrări de „Reabilitare exterioară, termoizolație Dispensar Uman Drăgușeni”

Vizualizari: 192
Data creare: 10-08-2021 13:17:09

Anunț licitație 10.08.2021

1. Informații generale privind locatorul, denumirea, CIF-ul, adresa, date de contact, persoana de contact:
Comuna DRĂGUȘENI, Loc. Drăgușeni, județul Iasi, Cod Fiscal 16449937, tel/fax:0232256620, primaria_drag@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:


Se organizează licitatie în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 57/2019 și ale H.C.L. nr. 22/ 29.06.2021, în vederea închirierii unui teren extravilan în suprafață totală de 45.000 m.p. teren aflat în domeniul public al Comunei Drăgușeni - teren extravilan categoria HB - ape stătătoare - suprafața totală de 41.1 Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație 10.08.2021

Vizualizari: 220
Data creare: 30-07-2021 14:08:26

Anunț Chestionar pentru identificare potențial si proiecte prioritare de dezvoltare 2021 - 2027

U.A.T. Drăgușeni, Județul Iași, reprezentată legal prin Primar Ciobotaru Viorel, prin prezenta vă informăm ca Primăria comunei Drăgușeni elaborează Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021 - 2027, iar în această etapă lansează prezentul chestionar, în baza căruia va identifica potențialul și proiectele prioritare de dezvoltare pentru comunitate în perioada 2021 - 2027.

Documente pdf
Anunț lansare chestionar identificare potențial și proiecte prioritare de dezvoltare pentru comunitate în perioada 2021 - 2027.
Chestionar Sondarea opiniei publice pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Drăgușeni

Vizualizari: 228
Data creare: 16-07-2021 13:08:44

Consultații oftalmologice gratuiteLinkuri externe
Consultații oftalmologice gratuite
https://www.youtube.com/watch?v=vONnMbkD1wc

Vizualizari: 397
Data creare: 01-07-2021 10:31:53

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Comuna Drăgușeni, județul Iași, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 4,13,14,21,23,27 (Tarla 76/4, 78,82,94,95,102/2) pe o perioadă de 60 de zile calendaristice.

Data de început a afișării: 17.06.2021
Data de sfârșit a afișării: 16.08.2021

Adresa locului de afișare: Sediul Primăriei Comunei Drăgușeni

Mai multe informații puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vizualizari: 227
Data creare: 11-06-2021 14:31:10

Consultare publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM)

Primăria Comunei Drăgușeni supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului „Construire platformă de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi", realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială, consultare publică derulată online.

Persoanele interesate pot transmite observaţii/propuneri/comentarii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ:

- în atenţia Primăriei DRĂGUȘENI, tel/fax. 0232.256.620, email secretariat@c Citeste mai mult...

Documente pdf
Planul de Management Social și de Mediu pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași”

Vizualizari: 564
Data creare: 06-04-2021 10:26:25

„Mese calde pentru seniori”


Responsabilă județul Vaslui: Alina Șerb, email alina.serb@mfe.gov.ro, telefon 0727 801 269

Foto
„Mese calde pentru seniori”

Documente pdf
Responsabili județe pentru programul „Mese calde pentru seniori”

Vizualizari: 282
Data creare: 22-03-2021 21:06:28

„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

În cadrul proiectului, persoanele cu dizabilități interesate pot achiziționa tehnologii și dipozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări de sănătate, în baza unui voucher în valoare de aproximativ 5000 de euro
.

Documente pdf
Materiale informative „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Vizualizari: 282
Data creare: 22-03-2021 20:53:48

Anunț licitație 02.09.2020

1. Informații generale privind concedentul, denumirea, CIF-ul, adresa, date de contact, persoana de contact:
Comuna DRĂGUȘENI, Loc. Drăgușeni, județul Iași, Cod Fiscal 16449937, tel/fax:0232256620, primaria_drag@yahoo.com, persoană de contact Consilier Achiziții Publice PLUGARU Raluca

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:
Închirierea următoarelor bunuri imobile aflate in prorietatea publică a comunei Drăgușeni

1) teren extravilan - pășune – zona de protecție ape stătătoare – cu suprafața totală de 3.824 m.p., număr cadastral 60329, CF 60329, situat în comuna Drăgușen Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație 02.09.2020

Vizualizari: 346
Data creare: 07-08-2020 11:52:05

Anunț licitație 07.07.2020

1. Informații generale privind concedentul, denumirea, CIF-ul, adresa, date de contact, persoana de contact:
Comuna DRĂGUȘENI, Loc. Drăgușeni, județul Iasi, Cod Fiscal 16449937, tel/fax: 0232256620, primaria_drag@yahoo.com, persoană de contact Consilier Achiziții Publice PLUGARU Raluca

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:
Închirierea următoarelor bunuri imobile aflate in proprietatea publică a comunei Drăgușeni -
1) teren extravilan categoria F cu suprafaţa de 111 m.p. și construcție specială existentă pe acesta – C1 – rezervor suprateran captare apă cu Sc = 13 m.p. CF 60279 situ Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație 07.07.2020

Vizualizari: 451
Data creare: 07-07-2020 09:57:56

Solicitare ofertă de preț Achiziție Directă 20.01.2020

Servicii interpretariat limbaj mimico-gestual COD CPV 795400000-1 - Servicii interpretariat (Rev. 2)

Data limită depunere ofertă: - 23.01.2020. ora 12.00

Prețul va include tariful în lei pe oră, cost fără TVA, incluzând toate cheltuielile privind prestarea serviciului. Ofertantul va specifica în oferta sa dacă este sau nu plătitor de T.V.A.

Suma disponibilă - 2000 lei

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul atașat.

Documente pdf
Solicitare ofertă de preț Achiziție Directă 20.01.2020 Servicii interpretariat limbaj mimico-gestual COD CPV 795400000-1

Vizualizari: 383
Data creare: 21-01-2020 10:52:38

Anunț concurs promovare în grad profesional funcționari publici - 12 08 2019

Primăria comunei Drăgușeni, județul Iași organizează în data de 12 august 2019. ora 9,00, la sediul din comuna Drăgușeni, județul Iași, proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate.

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț concurs promovare în gradul profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate în data de 12 august 2019, ora 9,00

Vizualizari: 868
Data creare: 12-07-2019 12:00:42

Anunț licitație publică 25 iulie 2019

Comuna Drăgușeni, județul Iași, organizează licitație publică în data de 25 iulie 2019, ora 11:10 în vederea concesionării următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei:
1) teren extravilan categoria F cu suprafața de 111 m.p. și construcție specială existentă pe acesta - C1 - rezervor suprateran captare apă cu Sc = 13 m.p.
2) teren extravilan în suprafața de 1573 m.p. (real măsurat 1283 m.p.) situat  în tarlaua 14, parcelele 405 - 406, având număr cadastral 60017.

Înscrierile la licitație se fac până pe data de 25 iulie 2019, ora 09:30 la registratura Primăriei Drăgușeni iar documentația de atribuire se poate achiziționa până la ora 8:30

Relații suplimentare la tel/fax 0232 256 620 primaria_drag@yahoo.com

Documente pdf
Anunț licitație publică în data de 25 iulie 2019, ora 11:10 în vederea concesionării unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei

Vizualizari: 501
Data creare: 05-07-2019 09:11:44

Anunț licitație publică 10 iunie 2019

Comuna Drăgușeni, județul Iași, organizează licitație publică în data de 10 iunie 2019, ora 11:10 în vederea concesionării următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei:
1) teren extravilan categoria F cu suprafața de 111 m.p. și construcție specială existentă pe acesta - C1 - rezervor suprateran captare apă cu Sc = 13 m.p.
2) teren extravilan în suprafața de 1573 m.p. (real măsurat 1283 m.p.) situat  în tarlaua 14, parcelele 405 - 406, având număr cadastral 60017
3) teren extravilan categoria HB - ape stătătoare - cu suprafața totală de 41 176mp (4,1176 Ha), parcela 3HB - tarlaua 81 - 37 927m.p. și parcela 2CD - tarlaua 80 - 3249 m.p.
Înscrierile la licitație se fac până pe data de 10 iunie 2019, ora 11:00 la registratu Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație publică în data de 10 iunie 2019, ora 11:10 în vederea concesionării unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei

Vizualizari: 531
Data creare: 20-05-2019 16:50:40

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de REFERENT, clasa III

Consiliul Local Drăgușeni, judetul Iași, organizează concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de:

- REFERENT, clasa III, grad profesional debutant

Condiții de participare:
- Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime: nu este necesară

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Drăgușeni, județul Iași, în data de:

- 07.01.2019, ora 09.00 - proba scrisă;
- 09.01.2019, ora 09.00 - interviul.

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul Primăriei Drăgușeni până la data de 23 decembrie 2018, ora 16.00

Mai multe detalii se găsesc în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț în vederea ocupării funcției publice vacante de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant

Vizualizari: 534
Data creare: 13-12-2018 11:23:59

Rezultat concurs inspector debutant - achiziții publice

În urma susținerii probelor concursului organizat în ziua de 29.03.2018 pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție, de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant - achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași, Comisia de concurs numită prin Dispoziția nr. 27/2018, consemnează rezultatul final ce poate fi consultat în documentul atașat.

Documente pdf
Rezultat final concurs

Vizualizari: 559
Data creare: 16-04-2018 10:17:51

Rezultat selecție dosare - concurs inspector debutant compartiment - achiziții publice

În urma analizării dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul de recrutare organizat în ziua de 29.03.2018 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant (achiziții publice) din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași, comisia de concurs, întrunită în data de 26.03.2018, comunică rezultatul selecției de dosare:

Plugaru Raluca admis

Documente pdf
Rezultate selecție dosare concurs

Vizualizari: 557
Data creare: 27-03-2018 12:35:22

Anunţ concurs inspector debutant compartiment - implementare proiecte europene și achiziții publice

Consiliul Local Drăguseni organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului - implementare proiecte europene și achiziţii publice.

Desfășurarea concursului:

a) selecția dosarelor - 26.03.2018;

b) data, ora și locul probei scrise: 29.03.2018, ora 09,00 la sediul Primăriei comunei Drăgușeni, județul Iași;

c) data, ora și locul interviului: 02.04.2018, ora 09,00 la sediul Primăriei comunei Drăgușeni, județul Iași;

Alte condiţii de participare și bibliografia se pot consulta în documentul atașat.

Documente pdf
Condiții concurs inspector debutant compartimentul implementare proiecte europene și achiziții publice; Bibliografia pentru concurs

Vizualizari: 522
Data creare: 27-02-2018 11:15:47

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Consultare publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM)

ANUNŢ referitor la consultarea publică online
pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM) elaborat pentru proiectul „Construire platformă de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Informare (trusou nou-nascut)

Informare (trusou nou-nascut)

Grafic ședințe C.L. Drăgușeni

Grafic ședințe C.L. Drăgușeni