Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Imagine generala a comunei Draguseni, judetul IasiOFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Formularul digital de intrare în România

Formularul digital de intrare în RomâniaFormularul digital de intrare în RomâniaUltimele documente incărcate


Documente pdf
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință extraordinară în ziua de 28 decembrie 2021
Hotărâre nr.66/28.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Anunț concurs în vederea ocupării postului de REFERENT (cu atribuții de șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență - contract perioadă nedeterminată) - 13.01.2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 15 decembrie 2021
Hotărâre nr.65/15.12.2021 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare
Hotărâre nr.64/15.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.63/15.12.2021 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A.
Hotărâre nr.62/15.12.2021 privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4620 din 17.12.2018
Hotărâre nr.61/15.12.2021 privind prelungirea valabilității Protocolului de dare în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, a spațiului de 35,2mp, din sediul primăriei comunei Drăgușeni în care își desfășoară activitatea Postul de Poliție Drăgușeni
Hotărâre nr.60/15.12.2021 privind transformarea funcției publice de execuție, vacantă, de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară
Hotărâre nr.59/15.12.2021 privind stabilirea plafonului obligațiilor fiscale restante datorate de debitorii, persoane fizice și juridice și publicarea listei acestora pe pagina de internet a comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.58/15.12.2021 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală curentă a unor creanțe fiscale provenite din amenzi
Hotărâre nr.57/15.12.2021 privind aprobarea influențelor bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.56/15.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Drăgușeni, județul Iași începând cu data de 01.01.2022
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.232/ 14.12.2021 privind înlocuirea unui membru al comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică prin încredințare directă
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.231/ 14.12.2021 privind constituirea comisiei de inventariere pentru anul 2021
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.230/ 14.12.2021 privind constituirea comisiei de recepție a echipamentelor și serviciilor conexe ce urmează a se livra către UAT Drăgușeni în cadrul Proiectului „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului în comuna Drăgușeni,județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.229/ 10.12.2021 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni,județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.228/ 02.12.2021 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni,județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.227/ 24.11.2021 privind acordarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru perioada sezonului rece (noiembrie 2021 - martie 2022)
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.226/ 24.11.2021 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ciocan Mădălina - referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.225/ 23.11.2021 privind acordarea gradației 2 doamnei Borcea Larisa Teodora - inspector, clasa I, grad profesional debutant - agent agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.224/ 19.11.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Stîngaciu Dorina, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.223/ 19.11.2021 privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Dascălu Petronel, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.222/ 19.11.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Dascălu Petronel, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.221/ 19.11.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Ciobotaru Florentina, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.220/ 19.11.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Ciobotaru Constantin, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.219/ 19.11.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Cociobanu Gheorghiță, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.218/ 19.11.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Ciobotaru Viorica, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.217/ 23.11.2021 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor de evaluare imobile care aparțin domeniului public al comunei Drăgușeni, județul Iași

Anunț concurs Referent cu atribuții de șef SVSU - contract perioadă nedeterminată - 13.01.2022

Consiliul Local Drăgușeni organizează concurs în vederea ocupării postului de referent (cu atribuții de șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență contract - perioadă nedeterminată)
A. Concursul constă în următoarele etape succesive:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă din bibliografia de concurs;
c) interviu

B. Desfășurarea concursului:
a) selecția dosarelor: 03.02.2022;
b) data, ora și locul probei scrise: 07.02.2022, ora 9:00 la sediul Primăriei comunei Drăgușeni, județul Iași;
c) data și ora susținerii interviului: 10.02.2022, ora 09,00 la sediul Primăriei Comunei Drăgușeni, județul Iași

Mai multe detalii puteți consulta în documentele atașate.

Documente pdf
Anunț concurs în vederea ocupării postului de REFERENT (cu atribuții de șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență - contract perioadă nedeterminată) - 13.01.2022

Vizualizari: 4
Data creare: 13-01-2022 11:28:06

Formularul digital de intrare în România


Formularul digital de intrare în România:
Cine completează Formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.

Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro Formular, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde u
Citeste mai mult...

Foto
Formularul digital de intrare în România

Linkuri externe
Pașii necesari în vederea completării formularului digital pentru intrarea în România.
https://www.youtube.com/watch?v=03NbiFgkp4k

Vizualizari: 39
Data creare: 20-12-2021 11:34:19

Registru proiecte de dispoziții


Documente pdf
Registru proiecte de dispoziții - 2021

Vizualizari: 19
Data creare: 26-11-2021 13:32:17

Bilanț contabil la data de 30.09.2021


Documente pdf
Bilanț contabil la data de 30.09.2021

Vizualizari: 20
Data creare: 16-11-2021 21:23:31

Plăți restante la 30.09.2021


Documente pdf
Plăți restante la 30.09.2021

Vizualizari: 22
Data creare: 30-09-2021 16:25:59

Solicitare ofertă de preț Achiziție Directă servicii de cadastru

Tip anunț: Achiziție Directă

Denumirea achiziției: Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor din Comuna Drăgușeni, Județul Iași

Cod CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev. 2)

Sursa de finanțare: ANCPI prin OCPI teritorial Iași

Valoarea estimată fără TVA: 134.453,78lei reprezentând maximum 96,6lei/imobil fără TVA.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Termenul de depunere al ofertei: 29.09.2021 - h 16:00

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul afișat.

Documente pdf
Solicitare ofertă de preț Achiziție Directă Servicii de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor de pe raza U.A.T. Comuna Drăgușeni, Județul Iași

Vizualizari: 27
Data creare: 22-09-2021 11:07:29

Solicitare ofertă Drăgușeni, execuție lucrări „Împrejmuire domeniu public”

Tip anunț: Achiziție Directă, ONLINE

Tip Contract: Lucrări - Execuție lucrări „Împrejmuire domeniu public”

CPV 45342000 - Montare de garduri (Rev. 2)

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ofertantul va depune Oferta financiară, exprimată în LEI, pe adresa de e-mail a Primăriei Comunei Drăgușeni, primaria_drag@yahoo.com sau personal la Registratură, la sediul Primăriei Comunei Drăgușeni, Județul Iași. Oferta sa va conține prețul/ml.

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul afișat.

Documente pdf
Solicitare ofertă comuna Drăgușeni, Execuție lucrări de „Împrejmuire domeniu public”

Vizualizari: 43
Data creare: 19-08-2021 15:31:44

Solicitare oferta Drăgușeni dată limită depunere 13.08.2021

Tip anunț: Achiziție Directă, ONLINE

Tip Contract: Lucrări - Execuție lucrări „Reabilitare exterioară, termoizolație Dispensar Uman Drăgușeni”

CPV 45453000 - 7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2)

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ofertantul va depune Oferta financiară, exprimată în LEI, pe adresa de e-mail a Primăriei Comunei Drăgușeni, primaria_drag@yahoo.com sau personal la Registratură, la sediul Primăriei Comunei Drăgușeni, Județul Iași

Modalitatea de desfășurare a achiziției va fi ONLINE, cu utilizarea catalogului SEAP, astfel că ofertantul va încărca oferta sa și în catalogul electronic.

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul afișat.

Documente pdf
Solicitare ofertă comuna Drăgușeni dată limită depunere 13.08.2021, Execuție lucrări de „Reabilitare exterioară, termoizolație Dispensar Uman Drăgușeni”

Vizualizari: 47
Data creare: 10-08-2021 13:17:09

Anunț licitație 10.08.2021

1. Informații generale privind locatorul, denumirea, CIF-ul, adresa, date de contact, persoana de contact:
Comuna DRĂGUȘENI, Loc. Drăgușeni, județul Iasi, Cod Fiscal 16449937, tel/fax:0232256620, primaria_drag@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:


Se organizează licitatie în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 57/2019 și ale H.C.L. nr. 22/ 29.06.2021, în vederea închirierii unui teren extravilan în suprafață totală de 45.000 m.p. teren aflat în domeniul public al Comunei Drăgușeni - teren extravilan categoria HB - ape stătătoare - suprafața totală de 41.1 Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație 10.08.2021

Vizualizari: 55
Data creare: 30-07-2021 14:08:26

Anunț concurs Inspector compartiment fond funciar și urbanism 06.09.2021

Consiliul Local Drăgușeni organizează concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector, grad profesional asistent în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului, cu durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână - 1 post;

A. Probele stabilite pentru concurs:

- Selecția de dosare;
- Proba scrisă;
- Interviu

B. Condiții de desfășurare a concursului:
- Perioada în care se pot depune dosarele de Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs Inspector, grad profesional asistent în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului, proba scrisă 06.09.2021, ora 09.00

Vizualizari: 67
Data creare: 30-07-2021 09:48:54

Bilanț contabil la data de 30.06.2021


Documente pdf
Bilanț contabil la data de 30.06.2021

Vizualizari: 50
Data creare: 29-07-2021 13:45:38

Anunț Chestionar pentru identificare potențial si proiecte prioritare de dezvoltare 2021 - 2027


Linkuri externe
Anunț Chestionar pentru identificare potențial si proiecte prioritare de dezvoltare 2021 - 2027
https://www.comunadraguseni.ro/ari2_5515-anunt_chestionar_pentru_identificare_potential_si_proiecte_prioritare_de_dezvoltare_2021_2027.html

Vizualizari: 50
Data creare: 16-07-2021 14:12:24

Anunț Chestionar pentru identificare potențial si proiecte prioritare de dezvoltare 2021 - 2027

U.A.T. Drăgușeni, Județul Iași, reprezentată legal prin Primar Ciobotaru Viorel, prin prezenta vă informăm ca Primăria comunei Drăgușeni elaborează Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021 - 2027, iar în această etapă lansează prezentul chestionar, în baza căruia va identifica potențialul și proiectele prioritare de dezvoltare pentru comunitate în perioada 2021 - 2027.

Documente pdf
Anunț lansare chestionar identificare potențial și proiecte prioritare de dezvoltare pentru comunitate în perioada 2021 - 2027.
Chestionar Sondarea opiniei publice pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Drăgușeni

Vizualizari: 52
Data creare: 16-07-2021 13:08:44

Consultații oftalmologice gratuiteLinkuri externe
Consultații oftalmologice gratuite
https://www.youtube.com/watch?v=vONnMbkD1wc

Vizualizari: 131
Data creare: 01-07-2021 10:31:53

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Comuna Drăgușeni, județul Iași, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 4,13,14,21,23,27 (Tarla 76/4, 78,82,94,95,102/2) pe o perioadă de 60 de zile calendaristice.

Data de început a afișării: 17.06.2021
Data de sfârșit a afișării: 16.08.2021

Adresa locului de afișare: Sediul Primăriei Comunei Drăgușeni

Mai multe informații puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vizualizari: 69
Data creare: 11-06-2021 14:31:10

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Documentele privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, conform prevederilor Decretului – Lege 118/1990, republicat, se vor depune la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași doar cu programare telefonică prealabilă la următorul număr de telefon: 0731120548.

Documente pdf
Adresă Legea nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Model cerere Legea nr. 118/1990
Declarație pe propria răspundere Legea nr. 118/1990

Vizualizari: 364
Data creare: 12-04-2021 09:57:54

Consultare publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM)

Primăria Comunei Drăgușeni supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului „Construire platformă de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi", realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială, consultare publică derulată online.

Persoanele interesate pot transmite observaţii/propuneri/comentarii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ:

- în atenţia Primăriei DRĂGUȘENI, tel/fax. 0232.256.620, email secretariat@c Citeste mai mult...

Documente pdf
Planul de Management Social și de Mediu pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași”

Vizualizari: 239
Data creare: 06-04-2021 10:26:25

„Mese calde pentru seniori”


Responsabilă județul Vaslui: Alina Șerb, email alina.serb@mfe.gov.ro, telefon 0727 801 269

Foto
„Mese calde pentru seniori”

Documente pdf
Responsabili județe pentru programul „Mese calde pentru seniori”

Vizualizari: 115
Data creare: 22-03-2021 21:06:28

„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

În cadrul proiectului, persoanele cu dizabilități interesate pot achiziționa tehnologii și dipozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări de sănătate, în baza unui voucher în valoare de aproximativ 5000 de euro
.

Documente pdf
Materiale informative „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Vizualizari: 116
Data creare: 22-03-2021 20:53:48

Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2020Documente pdf
Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2020

Vizualizari: 120
Data creare: 15-02-2021 11:21:32

Bilanț contabil la data de 31.12.2020Documente pdf
Bilanț contabil la data de 31.12.2020

Vizualizari: 104
Data creare: 15-02-2021 11:18:46

Procese verbale încheiate în urma ședințelor de lucru ale C. L. Drăgușeni - 2021Documente pdf
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 27 ianuarie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 26 februarie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 31 martie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 22 aprilie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 26 mai 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 29 iunie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 26 iulie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 17 august 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 17 septembrie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 08 octombrie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 08 noiembrie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință extraordinară în ziua de 06 decembrie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 15 decembrie 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință extraordinară în ziua de 28 decembrie 2021

Vizualizari: 124
Data creare: 05-02-2021 20:34:06

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărâre nr.1/27.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022
Hotărâre nr.2/27.01.2021 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021
Hotărâre nr.3/27.01.2021 privind asigurarea unei zone de siguranță a drumurilor publice din comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.4/27.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.5/27.01.2021 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.6/27.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2020
Hotărâre nr.7/27.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021
Hotărâre nr.8/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap
Hotărâre nr.9/26.02.2021 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii
Hotărâre nr.10/26.02.2021 privind revocarea hotărârii nr.57/20.11.2020 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.11/26.02.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare (de merit și de ajutor social) aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Școlii Gimnaziale Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.12/31.03.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărâre nr.13/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
Hotărâre nr.14/22.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărâre nr.15/22.04.2021 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.16/26.05.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.17/26.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărâre nr.18/26.05.2021 privind aderarea comunei Drăgușeni, județul Iași la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova”
Hotărâre nr.19/26.05.2021 privind achiziția directă în vederea încheierii contractului de lucrări pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.20/26.05.2021 privind achiziția serviciilor de proiectare și inginerie, întocmire SF, documentații în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare investiției, întocmire studii de teren (topografic și geotehnic), expertiză tehnică pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.21/29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2021
Hotărâre nr.22/29.06.2021 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă închirierii prin licitație publică a terenului categoria HB - APE STĂTĂTOARE (fostul Iaz Baraulă) și zona de protecție aferentă, situat în extravilanul satului Drăgușeni, tarlaua 80 și 81
Hotărâre nr.23/29.06.2021 privind rectificarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II, anul 2021
Hotărâre nr.24/29.06.2021
Hotărâre nr.25/29.06.2021 privind achiziția lucrărilor de execuție, întreținere și finalizare până la punere în funcțiune a alimentării cu energie electrică pentru SPH 1, SPAU 3 și SPAU 1 pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.26/29.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli în România, pentru anul școlar 2021 - 2022
Hotărâre nr.27/26.07.2021 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II, anul 2021
Hotărâre nr.28/26.07.2021 privind aprobarea condițiilor referitoare la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în comuna Drăgușeni
Hotărâre nr.29/26.07.2021 privind achiziția serviciilor de analiză și consultanță tehnică (depunere dosar de finanțare și acordare asistență la răspunsurile privind solicitările de clarificări) inclusiv studii de teren (topografic și geotehnic) și obținere avize conform certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiție „Construire sală de sport în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.30/26.07.2021 privind modificarea hotărârii Consiliului local Drăgușeni nr. 11/26.02.2021 pentru aprobarea cuantumului burselor școlare (de merit și de ajutor social) aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Școlii Gimnaziale Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.31/26.07.2021 privind aprobarea numărului burselor școlare (de merit și de ajutor social) și cuantumul acestora pentru elevii Școlii Gimnaziale Drăgușeni, județul Iași, aferente semestrului II din anul școlar 2020-2021
Hotărâre nr.32/26.07.2021 privind cesiunea contractului de închiriere nr. 2072/08.10.2010 de la SC HELIANTHUS PHARM SRL la Farmacia Caprifolia SRL
Hotărâre nr.33/26.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2021
Hotărâre nr.34/17.08.2021 privind aprobarea procesului verbal de negociere a contractului de vânzare-cumpărare și a contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public pentru preluarea Sistemului de iluminat public din comuna Drăgușeni, aflat în proprietatea Delgaz Grid
Hotărâre nr.35/17.08.2021 privind aprobarea achiziției directe a serviciilor de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a unui număr de aproximativ 1391 imobile, a caietului de sarcini și a draftului de contract de servicii
Hotărâre nr.36/17.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2021
Hotărâre nr.37/17.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2021
Hotărâre nr.38/17.09.2021 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2021
Hotărâre nr.39/17.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”, actualizat la nivelul anului 2021
Hotărâre nr.40/17.09.2021 privind aprobarea influențelor bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul III, anul 2021
Hotărâre nr.41/08.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Drăgușeni în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Drăgușeni și a unui reprezentant în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității învățământului preuniversitar din comuna Drăgușeni pentru anul școlar 2021-2022
Hotărâre nr.42/08.10.2021 privind achiziția serviciilor privind realizarea Statutului comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.43/08.10.2021 privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4620 din 17.12.2018
Hotărâre nr.44/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat, aferente proiectului de investiție:„Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.45/08.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.46/08.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași” la nivelul anului 2021, ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărâre nr.47/08.10.2021 privind însușirea Actului adițional din data de 01.10.2021 la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr.4620/17.12.2018
Hotărâre nr.48/08.11.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași” la nivelul anului 2021, ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărâre nr.49/08.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Drăgușeni, județul Iași în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director din cadrul Școlii Gimnaziale din comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.50/08.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.51/08.11.2021 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.52/08.11.2021 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.53/06.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2021 și ianuarie și februarie 2022
Hotărâre nr.54/06.12.2021 privind aprobarea achiziției serviciilor de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a unui număr de aproximativ de 650 imobile și asigurarea cofinanțării pentru serviciile prestate în baza contractului ce va fi încheiat
Hotărâre nr.55/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.56/15.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Drăgușeni, județul Iași începând cu data de 01.01.2022
Hotărâre nr.57/15.12.2021 privind aprobarea influențelor bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.58/15.12.2021 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală curentă a unor creanțe fiscale provenite din amenzi
Hotărâre nr.59/15.12.2021 privind stabilirea plafonului obligațiilor fiscale restante datorate de debitorii, persoane fizice și juridice și publicarea listei acestora pe pagina de internet a comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.60/15.12.2021 privind transformarea funcției publice de execuție, vacantă, de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară
Hotărâre nr.61/15.12.2021 privind prelungirea valabilității Protocolului de dare în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, a spațiului de 35,2mp, din sediul primăriei comunei Drăgușeni în care își desfășoară activitatea Postul de Poliție Drăgușeni
Hotărâre nr.62/15.12.2021 privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4620 din 17.12.2018
Hotărâre nr.63/15.12.2021 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A.
Hotărâre nr.64/15.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021
Hotărâre nr.65/15.12.2021 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare
Hotărâre nr.66/28.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în trimestrul IV, anul 2021

Vizualizari: 135
Data creare: 05-02-2021 19:05:05

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Vaccinarea împotriva COVID-19 în România

Vaccinarea împotriva COVID-19 în RomâniaVaccinarea împotriva COVID-19 în România

Consultare publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM)

ANUNŢ referitor la consultarea publică online
pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM) elaborat pentru proiectul „Construire platformă de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Consultații oftalmologice gratuite

Consultații oftalmologice gratuite