Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Imagine generala a comunei Draguseni, judetul IasiOFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Anunț licitație 02.09.2020
06.08.2020 Publicație căsătorie Bazon Dragoș și Apetrei Lavinia Mariana
Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2020
Situația indicatorilor privind execuția bugetelor locale la 30.06.2020
Bilanț contabil la data de 30.06.2020
29.07.2020 Publicație căsătorie Bazon Vasile Marcel și Pricop Cătălina Elena
23.07.2020 Publicație căsătorie Moraru Daniel Ionuț și Petrică Cecilia
13.07.2020 Publicație căsătorie APOSTU ADRIAN și COZMEI MARLENA
Declarație de interese - Mihăilă Petronel (Consilier local)
Declarație de interese - Mihăilă Anișoara (Consilier local)
Declarație de interese - Iosub Adrian (Consilier local)
Declarație de interese - Hurdugan Costică (Consilier local)
Declarație de interese - Ciobotaru Vasile (Consilier local)
Declarație de interese - Ciobotaru Lăcrămioara (Consilier local)
Declarație de interese - Butnariu Costel (Consilier local)
Declarație de interese - Bazon Daniel (Consilier local)
Declarație de interese - Apostu Toader Iulian (Consilier local)
Declarație de interese - Plugaru Raluca (Consilier)
Declarație de interese - Pelin Petronela (Asistent social)
Declarație de interese - Ciocan Mădălina (Referent)
Declarație de interese - Ciobotaru Gabriela (Inspector operator ROL)
Declarație de interese - Hurdugan Mioara (Contabil)
Declarație de interese - Prisăcaru Viorica Adina (Secretar)
Declarație de interese - Hurdugan Dănuț (Viceprimar)
Declarație de interese - Ciobotaru Viorel (Primar)
Declarație de avere - Plugaru Raluca (Consilier)
Declarație de avere - Pelin Petronela (Asistent social)
Declarație de avere - Ciocan Mădălina (Referent asistent)
Declarație de avere - Ciobotaru Gabriela (Inspector operator ROL)
Declarație de avere - Hurdugan Mioara (contabil)

Anunț licitație 02.09.2020

1. Informații generale privind concedentul, denumirea, CIF-ul, adresa, date de contact, persoana de contact:
Comuna DRĂGUȘENI, Loc. Drăgușeni, județul Iași, Cod Fiscal 16449937, tel/fax:0232256620, primaria_drag@yahoo.com, persoană de contact Consilier Achiziții Publice PLUGARU Raluca

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:
Închirierea următoarelor bunuri imobile aflate in prorietatea publică a comunei Drăgușeni

1) teren extravilan - pășune – zona de protecție ape stătătoare – cu suprafața totală de 3.824 m.p., număr cadastral 60329, CF 60329, situat în comuna Drăgușen Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație 02.09.2020

Vizualizari: 3
Data creare: 07-08-2020 11:52:05

Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2020Documente pdf
Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2020

Vizualizari: 0
Data creare: 06-08-2020 17:27:11

Bilanț contabil la data de 30.06.2020Documente pdf
Bilanț contabil la data de 30.06.2020

Vizualizari: 1
Data creare: 06-08-2020 17:21:48

Anunț licitație 07.07.2020

1. Informații generale privind concedentul, denumirea, CIF-ul, adresa, date de contact, persoana de contact:
Comuna DRĂGUȘENI, Loc. Drăgușeni, județul Iasi, Cod Fiscal 16449937, tel/fax: 0232256620, primaria_drag@yahoo.com, persoană de contact Consilier Achiziții Publice PLUGARU Raluca

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:
Închirierea următoarelor bunuri imobile aflate in proprietatea publică a comunei Drăgușeni -
1) teren extravilan categoria F cu suprafaţa de 111 m.p. și construcție specială existentă pe acesta – C1 – rezervor suprateran captare apă cu Sc = 13 m.p. CF 60279 situ Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație 07.07.2020

Vizualizari: 36
Data creare: 07-07-2020 09:57:56

Solicitare ofertă de preț Servicii de topografie și Cadastru

Către,
Toți operatorii economici interesați

Prin prezenta, vă solicităm oferta Dumneavoastră de preț pentru următoarele servicii:

Denumirea achiziției - Servicii de topografie în vederea intabularii drumurilor sătești de pe raza Comunei Drăgușeni, Cod CPV 71351810-4 - Servicii de topografie (Rev. 2)
Prețul va include tariful în lei - cost fără TVA, incluzând toate cheltuielile privind prestarea serviciului. Ofertantul va specifica în oferta sa dacă este sau nu plătitor de TVA.
Locația prestării serviciilor: Serviciul solicitat se va presta, pe raza Comunei Drăgușeni, și la sed
Citeste mai mult...

Documente pdf
Solicitare ofertă de preț Achiziție Servicii de topografie și Cadastru pentru Intabularea Drumurilor Sătești din Comuna Drăgușeni, Județul Iași

Vizualizari: 65
Data creare: 11-05-2020 13:41:43

Bilanț contabil la data de 31.12.2019


Documente pdf
Bilanț contabil la data de 31.12.2019

Vizualizari: 59
Data creare: 07-05-2020 12:11:49

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020


Documente pdf
Hotărâre nr.1/30.01.2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărâre nr.2/30.01.2020 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020
Hotărâre nr.3/30.01.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”, la nivelul anului 2020
Hotărâre nr.4/30.01.2020 privind aprobarea documentației aferente Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului Național de Cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale nr. 26973/ 31.12.2019
Hotărâre nr.5/30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2019
Hotărâre nr.6/20.02.2020 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023
Hotărâre nr.7/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin actul adițional nr. 34
Hotărâre nr.8/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin actul adițional nr. 35
Hotărâre nr.9/20.02.2020 privind reconstituirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.10/30.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.10_partea a II-a/30.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.11/30.03.2020 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală curentă a unor creanțe fiscale provenite din amenzi datorate de persoane fizice, în baza proceselor verbale de insolvabilitate, respectiv a creanțelor fiscale provenite din amenzi, datorate de persoanele fizice decedate
Hotărâre nr.12/30.03.2020 privind scutirea de la plata unor impozite și taxe a persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat
Hotărâre nr.13/30.03.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărâre nr.14/27.04.2020 referitoare la actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul adițional nr. 36
Hotărâre nr.15/27.04.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I, anul 2020
Hotărâre nr.16/27.04.2020 privind completarea hotărârii nr. 44 din 27.04.2017 de stabilire a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, în conformitate cu Legea nr. 153/2017
Hotărâre nr.17/27.04.2020 privind anularea unor creanțe fiscale provenite din amenzi datorate de persoane fizice, mai mici de 40 lei
Hotărâre nr.18/27.04.2020 privind necesitatea demarării procedurilor pentru obiectivul de investiție: „Modernizarea Infrastructurii de iluminat public în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.19/27.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II si trimestrul IV, anul 2020

Vizualizari: 79
Data creare: 15-04-2020 12:25:49

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii


 

Foto
Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Vizualizari: 123
Data creare: 05-03-2020 12:21:40

MONITORUL OFICIAL LOCAL

 

Linkuri externe
SESIZĂRI
https://draguseni.regista.ro/sesizari
REGISTRATURĂ ONLINE
https://draguseni.regista.ro/#registratura-online
ADRESĂ MONITORUL OFICIAL LOCAL
https://draguseni.regista.ro/monitorul-oficial-local

Vizualizari: 174
Data creare: 02-02-2020 23:20:48

Solitare ofertă de preț Achiziție Directă 20.01.2020

Servicii interpretariat limbaj mimico-gestual COD CPV 795400000-1 - Servicii interpretariat (Rev. 2)

Data limită depunere ofertă: - 23.01.2020. ora 12.00

Prețul va include tariful în lei pe oră, cost fără TVA, incluzând toate cheltuielile privind prestarea serviciului. Ofertantul va specifica în oferta sa dacă este sau nu plătitor de T.V.A.

Suma disponibilă - 2000 lei

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul atașat.

Documente pdf
Solitare ofertă de preț Achiziție Directă 20.01.2020 Servicii interpretariat limbaj mimico-gestual COD CPV 795400000-1

Vizualizari: 76
Data creare: 21-01-2020 10:52:38

Situația drepturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice la 31.12.2019

Situația drepturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice, stabilite conform H.G. nr. 937/2018 și H.G. 520/20.07.2016 valabile începând cu data de 31 decembrie 2019

Documente pdf
Situația drepturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice (2019)

Vizualizari: 84
Data creare: 10-01-2020 16:58:20

Dispoziții primar 2020


Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.1/ 06.01.2020 privind încetarea suspendării raporturilor de serviciu și reluarea activității doamnei Prisăcaru Viorica Adina
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.2/ 06.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2019
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.3/ 07.01.2020 privind delegare de atribuții
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.4/ 07.01.2020 privind numirea persoanei autorizate pentru completarea și transmiterea Registrului general de evidență a salariaților
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.5/ 07.01.2020 privind desemnarea persoanei autorizate să afectueze operațiuni în Registrul electoral
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.6/ 13.01.2020 privind deșegarea domnului Hurdugan Dănuț, viceprimar al comunei Drăgușeni să semneze procesele verbale de recepție POAD 2018-2020 și desemnarea persoanelor responsabile cu distribuția pachetelor cu produse de igienă
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.7/ 17.01.2020 privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Ciobotaru Viorel ce ocupă funcția de demnitate publică de primar al comunei Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.8/ 17.01.2020 privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Hurdugan Dănuț ce ocupă funcția de demnitate publică de viceprimar al comunei Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.9/ 17.01.2020 privind stabilirea salariului doamnei Prisăcaru Viorica Adina ce ocupă funcția publică de conducere de secretar general al comunei Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.10/ 17.01.2020 privind stabilirea salariului doamnei Hurdugan Mioara ce ocupă funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal, gradația 5
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.11/ 17.01.2020 privind stabilirea salariului doamnei Hurdugan Maricica ce ocupă funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal, gradația 5
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.12/ 17.01.2020 privind stabilirea salariului doamnei Ciobotaru Gabriela ce ocupă funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal, gradația 5
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.13/ 17.01.2020 privind stabilirea salariului doamnei Pelin Petronela ce ocupă funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent, gradația 3
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.14/ 17.01.2020 privind stabilirea salariului doamnei Plugaru Raluca ce ocupă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.15/ 17.01.2020 privind stabilirea salariului doamnei Ciocan Mădălina ce ocupă funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent, gradația 0
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.16/ 22.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Cozmei Radu Costel cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.17/ 22.01.2020 privind stabilirea indemnizațiilor de handicap începând cu luna ianuarie 2020
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.18/ 23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași în ședință ordinară în data de 30.01.2020, la ora 9.00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.19/ 29.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cosovanu Corina cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.20/ 31.01.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social domnului Nicolau Eduard Viorel cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.21/ 31.01.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat beneficiarilor Legii 416/2001 domnului Nicolau Eduard Viorel cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.22/ 31.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cozmei Anișoara cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.23/ 31.01.2020 privind efectuarea concediilor de odihnă pe anul 2020 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.24/ 04.02.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare numitei Șoreanu Violeta încadrată în grad de handicap grav
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.25/ 05.02.2020 privind recuperarea sumei acordate necuvenit la ajutorul pentru încălzirea locuinței
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.26/ 10.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.27/ 10.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minor
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.28/ 10.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.29/ 10.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.30/ 10.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.31/ 13.02.2020 privind încetarea dreptului la ajutor social doamnei Apostu Veronica cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.32/ 13.02.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Vasii Costel cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.33/ 13.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Vasii Costel cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.34/ 13.02.2020 privind recuperarea sumei acordate necuvenit la ajutorul pentru încălzirea locuinței
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.35/ 17.02.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Cozmei Robert cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.36/ 17.02.2020 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași în ședință ordinară în data de 20.02.2020, la ora 9.00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.37/ 20.02.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cozmei Anișoara cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.38/ 21.02.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Cozmei Marinel Gheorghe cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.39/ 21.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.40/ 21.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.41/ 21.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minor
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.42/ 27.02.2020 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.43/ 27.02.2020 privind rectificarea actului de deces nr. 5 din 30.03.2018 privind pe Cojocariu Mariea
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.44/ 27.02.2020 privind organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.45/ 05.03.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.46/ 06.03.2020 privind desemnarea reprezentanților comunei Drăgușeni în comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul „Instalare sistem de supraveghere video public de securitate în localitățile Frenciugi și Drăgușeni”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.47/ 06.03.2020 privind acordarea indemnizației numitei Mihai Elena, încadrată în grad de handicap grav
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.48/ 13.03.2020 privind reactualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) și a Centrului Operativ (CO)
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.49/ 13.03.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mihăilă Maricica cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.50/ 23.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași în ședință ordinară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.51/ 23.03.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Cozmei Robert cu domiciliul în Drăgușeni, sat Frenciugi
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.52/ 30.03.2020 privind completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.53/ 03.04.2020 de rectificare a actului de căsătorie nr.1 din 14.01.1934
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.54/ 03.04.2020 privind desemnarea reprezentanților comunei Drăgușeni în comisia de recepție finală la obiectivul „Construire magazie Dispensar uman Drăgușeni”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.55/ 03.04.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social doamnei Ciobotaru Viorica cu domiciliul în comuna Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.56/ 03.04.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Dascălu Georgiana Ștefania cu domiciliul în Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.57/ 03.04.2020 privind acordarea indemnizației numitului Bazon Gigel, încadrat în grad de handicap grav
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.58/ 03.04.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.59/ 03.04.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minor
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.60/ 03.04.2020 privind numirea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior (operator rol) a doamnei Ciobotaru Gabriela, ca urmare a promovării în grad
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.61/ 03.04.2020 privind numirea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior (contabil) a doamnei Hurdugan Mioara, ca urmare a promovării în grad
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.62/ 03.04.2020 privind numirea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior (agent agricol) a doamnei Hurdugan Maricica, ca urmare a promovării în grad
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.63/ 03.04.2020 privind numirea în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional principal (asistent social) a doamnei Pelin Petronela, ca urmare a promovării în grad
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.64/ 03.04.2020 privind stabilirea salariului secretarului general al comunei

Vizualizari: 36
Data creare: 07-01-2020 19:58:59

Anunț Solicitare ofertă 04.12.2019

Primăria comunei Drăgușeni, județul Iași vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru achiziția directă a următoarelor produse:

1. Anvelope microbuz școlar R16/75/225 C - 4 bucăți
2. Jante R16 - 4 bucăți
3. Valve - 4 bucăți

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț Solicitare ofertă 04.12.2019, Cod CPV - 34351100-3 Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)

Vizualizari: 95
Data creare: 05-12-2019 13:53:43

AUDIENȚE PREFECTUL JUDEȚULUI IAȘI

AUDIENȚE PREFECTUL JUDEȚULUI IAȘI

PREFECT: Marian Șerbescu

Sediul: Primăria Țibănești

JOI, 12.09.2019, ora 9.00

ÎNSCRIERILOR SE FAC LA INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL IAȘI

TELEFOANE: 0232/421 786, 0232/421 773

E-MAIL: contact@prefecturaiasi.ro


Vizualizari: 113
Data creare: 06-09-2019 11:31:11

Anunț concurs promovare în grad profesional funcționari publici - 12 08 2019

Primăria comunei Drăgușeni, județul Iași organizează în data de 12 august 2019. ora 9,00, la sediul din comuna Drăgușeni, județul Iași, proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate.

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț concurs promovare în gradul profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate în data de 12 august 2019, ora 9,00

Vizualizari: 416
Data creare: 12-07-2019 12:00:42

Anunț licitație publică 25 iulie 2019

Comuna Drăgușeni, județul Iași, organizează licitație publică în data de 25 iulie 2019, ora 11:10 în vederea concesionării următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei:
1) teren extravilan categoria F cu suprafața de 111 m.p. și construcție specială existentă pe acesta - C1 - rezervor suprateran captare apă cu Sc = 13 m.p.
2) teren extravilan în suprafața de 1573 m.p. (real măsurat 1283 m.p.) situat  în tarlaua 14, parcelele 405 - 406, având număr cadastral 60017.

Înscrierile la licitație se fac până pe data de 25 iulie 2019, ora 09:30 la registratura Primăriei Drăgușeni iar documentația de atribuire se poate achiziționa până la ora 8:30

Relații suplimentare la tel/fax 0232 256 620 primaria_drag@yahoo.com

Documente pdf
Anunț licitație publică în data de 25 iulie 2019, ora 11:10 în vederea concesionării unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei

Vizualizari: 117
Data creare: 05-07-2019 09:11:44

Anunț Achiziție directă servicii de Dirigenție de Șantier - 29.05.2019

Către toti operatorii economici interesați,

Primăria Comunei Drăgușeni, Județul Iași organizează achiziție directă servicii de Dirigenție de Șantier pentru obiectivul de investiție Amenajare parc și teren de sport în Comuna Drăgușeni, Județul Iași.

Suma maximă disponibilă este de 2.231,42 lei fără TVA.

Cod CPV 71247000-1 Supraveghere a lucrărilor de construcții (Rev.2)

În acest sens, invităm toți prestatorii de servicii de „Dirigenție de șantier" interesați și care corespund din punct de vedere al domeniului de autorizare,  să depună oferta la registratura Primăriei Comunei Drăgușeni, până pe 05.06.2019 ora 11:00.

Întruc Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Achiziție directă servicii de Dirigenție de Șantier - 29.05.2019

Vizualizari: 144
Data creare: 29-05-2019 15:48:04

Formulare tip

Formulare tip ce țin de:

- alocația de stat,
- indemnizație creștere copil/stimulent,
- alocație de plasament,
- ajutor pentru încălzirea locuinței/venit minim garantat,
- alocația de susținere a familiei, ajutorul de urgență pot fi găsite pe linkul atașat.

Linkuri externe
Formulare tip
https://www.comunadraguseni.ro/ari2_1843-formulare_tip.html

Vizualizari: 192
Data creare: 24-05-2019 18:35:18

Anunț licitație publică 10 iunie 2019

Comuna Drăgușeni, județul Iași, organizează licitație publică în data de 10 iunie 2019, ora 11:10 în vederea concesionării următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei:
1) teren extravilan categoria F cu suprafața de 111 m.p. și construcție specială existentă pe acesta - C1 - rezervor suprateran captare apă cu Sc = 13 m.p.
2) teren extravilan în suprafața de 1573 m.p. (real măsurat 1283 m.p.) situat  în tarlaua 14, parcelele 405 - 406, având număr cadastral 60017
3) teren extravilan categoria HB - ape stătătoare - cu suprafața totală de 41 176mp (4,1176 Ha), parcela 3HB - tarlaua 81 - 37 927m.p. și parcela 2CD - tarlaua 80 - 3249 m.p.
Înscrierile la licitație se fac până pe data de 10 iunie 2019, ora 11:00 la registratu Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație publică în data de 10 iunie 2019, ora 11:10 în vederea concesionării unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei

Vizualizari: 150
Data creare: 20-05-2019 16:50:40

Dispoziții primar 2019

 

Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.1/ 08.01.2019 privind aprobarea acordării, lunare, a indemnizației de hrană, începând cu data de 01 ianuarie 2019, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.2/ 08.01.2019 privind delegare de atribuții ofițer de stare civilă
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.3/ 08.01.2019 privind reluarea organizării concursului și constituirea comisiei de concurs (examen) pentru ocuparea, prin recrutare, a funcției publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant (consiliere și informare) din cadrul compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.4/ 08.01.2019 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia d-lui Bazon Mihai, cu domiciliul în Drăgușeni, str. Sat Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.5/ 08.01.2019 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat beneficiarilor Legii 416/2001 domnului Dascălu Costel, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.6/ 09.01.2019 privind rectificarea actului de naștere al numitei Mihuleac Florența
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.7/ 09.01.2019 privind rectificarea actului de naștere nr. 12 din 17 martie 1954
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.8/ 15.01.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Chirica Ionuț, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.9/ 23.01.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Dascălu Petronel, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.10/ 23.01.2019 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Dascălu Petronel, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.11/ 23.01.2019 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Dascălu Petronel, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.12/ 23.01.2019 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Tibichi Gicu-Radu, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.13/ 23.01.2019 privind stabilirea indemnizației lunare, începând cu 01.01.2019 a domnului Ciobotaru Viorel
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.14/ 23.01.2019 privind stabilirea indemnizației lunare, începând cu 01.01.2019 a domnului Hurdugan Dănuț
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.15/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Hurdugan Maricica
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.16/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Ciobotaru Gabriela
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.17/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Hurdugan Mioara
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.18/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Pelin Petronela
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.19/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Plugaru Raluca
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.20/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al domnului Țibichi Florin Lucian
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.21/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al domnului Mihăilă Adrian Lucian
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.22/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al domnului Moraru Grigore
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.23/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al domnului Apetrei Gheorghe Felix
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.24/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Butnaru Ramona
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.25/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Butnaru Lenuța Nicoleta
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.26/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Simota Daniela
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.27/ 23.01.2019 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav, începând cu 01.01.2019
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.28/ 23.01.2019 privind stabilirea salariului lunar, începând cu 01.01.2019 al doamnei Cozma Anișoara
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.29/ 01.02.2019 privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) doamnei Ciobotaru Viorica, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.30/ 01.02.2019 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat beneficiarilor Legii 416/2001 doamnei Ciobotaru Viorica, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.31/ 01.02.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Apetrei Maria, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.32/ 01.02.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Smeu Dragoș, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.33/ 18.02.2019 privind numirea doamnei Ciocan Mădălina ca funcționar public de execuție vacantă, referent stagiar, clasa III, gradul profesional debutant în compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.34/ 18.02.2019 privind numirea ca îndrumător de stagiu pentru doamna Ciocan Mădălina - referent stagiar, clasa III, gradul profesional debutant, a doamnei Hurdugan Maricica, având funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad prefesional principal cu delegare atribuții de secretar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.35/ 19.02.2019 privind efectuarea concediilor de odihnă pe anul 2019 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.36/ 22.02.2019 privind stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Moraru Gheorghiță, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.37/ 22.02.2019 privind stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Cozma Anișoara, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.38/ 27.02.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cosovanu Corina, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.39/ 27.02.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Soponaru Florentina, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.40/ 27.02.2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.41/ 28.02.2019 privind angajarea doamnei Constantinescu Liliana ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Constantinescu Constantin Lucian, pe perioadă determinată de timp
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.42/ 04.03.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Smeu Dragoș, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.43/ 18.03.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Lupu Ion, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.44/ 18.03.2019 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional familiei domnului Bazon Antonela Emanuela, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.45/ 18.03.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bazon Antonela Emanuela, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.46/ 18.03.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Butnaru Relu Sergiu, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.47/ 18.03.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Butnaru Liliana, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.48/ 18.03.2019 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.49/ 22.03.2019 privind încetarea acordării indemnizației numitei Sfetcu Maricica, încadrată în grad de handicap grav
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.50/ 25.03.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Rotundu Marinica, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.51/ 25.03.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Soponaru Florentina, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.52/ 29.03.2019 privind rectificarea actului de căsătorie nr.16/1945 privind pe Elisei Nicu și Acatrinei Verginia
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.53 privind diminuarea programului de lucru al doamnei Pellin Petronela conform deciziei medicale asupra capacității de muncă
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.54/ 01.04.2019 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) doamnei Mitac Dumitrița cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.55/ 02.04.2019 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Vasii Costel cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.56/ 02.04.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Borleanu Liliana cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.57/ 09.04.2019 privind neacordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Butnaru Iuliana Mariana cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.58/ 09.04.2019 privind neacordarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Bazon Mihai cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.59/ 09.04.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Bazon Mihai cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.60/ 09.04.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Apetrei Maria cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.61/ 11.04.2019 privind delegarea de atribuții în vederea eliberării vizei anuale a acordului de funcționare pentru agenții economici de pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.62/ 12.04.2019 privind numirea ca agent constatator a dnei Ciobotaru Gabriela, având funcția de inspector (operator de rol) în aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.63/ 16.04.2019 privind constituirea comisiei de constatare a încălcării prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările si completările ulterioare
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.64/ 16.04.2019 privind constituirea comisiei de recepție pentru recepția finală a obiectivelor „Construire magazie Dispensar uman Drăgușeni" și „Construire magazie de lemne" la Grădinița cu program normal cu 2 grupe Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași

Vizualizari: 241
Data creare: 15-04-2019 19:18:36

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

 

Documente pdf
Hotărâre nr.1/09.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2018 din excedentul bugetului local
Hotărâre nr.2/09.01.2019 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar din patrimonial comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.3/18.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament local aferent - pentru obiectivul "Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 m.p. zonă pentru platformă și 1245 m.p. calea de acces)
Hotărâre nr.4/18.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică "Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași"
Hotărâre nr.5/18.01.2019 privind retragerea comunei Drăgășani, județul Iași din Asociația Comunelor din România
Hotărâre nr.6/31.01.2019 privind aprobarea organizării/reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular din raza teritorială a comunei Drăgășani, județul Iași, pentru anul școlar 2019 - 2020
Hotărâre nr.7/31.01.2019 privind desemnarea ca evaluator a d-lui Primar Ciobotaru Viorel, pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Hotărâre nr.8/31.01.2019 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioadă 01.01.2019 - 31.12.2019
Hotărâre nr.9/31.01.2019 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018
Hotărâre nr.10/22.02.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul local aferent - pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 mp zonă pentru platforma și 1245 mp calea de acces)
Hotărâre nr.11/27.02.2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.12/27.02.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public și privat al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.13/08.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie și aprilie anul 2019
Hotărâre nr.14/08.03.2019 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa
Hotărâre nr.15/08.03.2019 privind încheierea unui contract de comodat cu „Asociația de dezvoltare intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa"
Hotărâre nr.16/08.03.2019 privind aprobarea stabilirii și înființării stațiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor prin curse regulate precum și avizarea propunerii de schimbare a orelor de deplasare a curselor în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate
Hotărâre nr.17/08.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul local aferent - pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași", pentru introducerea în intravilanul comunei Drăgușeni a terenului în suprafață de 4245 mp (3000 mp zonă pentru platformă și 1245 mp calea de acces)
Hotărâre nr.18/29.03.2019 privind graficul de ședință pe trimestrul II, anul 2019
Hotărâre nr.19/29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenților economici pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.20/29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.21/29.03.2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Drăgușeni pentru perioada 2019 - 2024
Hotărâre nr.22/29.03.2019 privind însumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.23/29.03.2019 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni"
Hotărâre nr.24/29.03.2019 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de depozitare a deșeurilor menajere și a deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, practicat în relația cu primăriile localităților din zona 3 conform proiect SMID, folosite de S.C. SALUBRIS S.A. IAȘI
Hotărâre nr.25/15.04.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.26/22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022
Hotărâre nr.27/22.04.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărâre nr.28/22.04.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Drăgușeni pentru anul 2019
Hotărâre nr.29/22.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionare și concesionarea prin licitație publică a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.30/22.04.2019 privind aprobarea formei finale a Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.31/06.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai și iunie, iulie și august anul 2019
Hotărâre nr.32/06.05.2019 privind realizarea lucrărilor de decolmatare a albiei minore a cursului de apă pentru asigurarea capacității de transport a apei pe pârâul Humăria, comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.33/28.05.2019 privind aprobare acces de către TELEKOM ROMANIA la un teren în suprafață de 2mp. situat în comuna Drăgușeni, județul Iași, în vederea amplasării unui echipament (cabinet)
Hotărâre nr.34/28.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni județul Iași"
Hotărâre nr.35/28.05.2019 privind modificarea Planului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.36/28.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 29
Hotărâre nr.37/28.05.2019 privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alim. cu apă și de canalizare
Hotărâre nr.38/28.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.31
Hotărâre nr.39/20.06.2019 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Drăgușeni în anul școlar 2019-2020
Hotărâre nr.40/20.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II, anul 2019
Hotărâre nr.41/20.06.2019 privind numirea unei comisii de negociere a prețului de concesionare a unui teren extravilan categoria HB - ape stătătoare - cu suprafața totală de 41.176 m.p. (4,1176 ha), parcela 3HB - tarlaua 81 - 37.927 m.p. și parcela 2CD - tarlaua 80 - 3.249 m.p., situat în extravilanul localității Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.42/28.06.2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Vulpe Ionuț - Gabriel
Hotărâre nr.43/28.06.2019 privind graficul de ședință pe trimestrul III, anul 2019
Hotărâre nr.44/28.06.2019 privind aprobare acces de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. la un teren în suprafață de 2mp. situat în comuna Drăgușeni, sat Fenciugi, județul Iași, în vederea amplasării unui echipament (cabinet) și aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Drăgușeni nr.54/26.10.2018 în vederea încheierii actului adițional nr.2 pentru modificarea art. 6.1. din Contractul pentru constituirea dreptului de acces pe domen
Hotărâre nr.45/28.06.2019 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași pentru anul 2019
Hotărâre nr.46/15.07.2019 privind aprobarea modificării clauzei contractuale de la punctele 3.1 și 4.1 din contractul de concesiune nr. 1437/15.07.2014
Hotărâre nr.47/26.07.2019 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II anul 2019
Hotărâre nr.48/26.07.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Drăgușeni nr.29/22.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionare și concesionarea prin licitație publică a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.49/26.07.2019 privind modificarea Programului Anul al Achizițiilor Publice pe anul 2019
Hotărâre nr.50/26.07.2019 cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei Comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.51/12.08.2019 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III 2019 al comunei Drăgușeni, aprobată prin dispoziția primarului comunei Drăgușeni nr. 125/29 iulie 2019
Hotărâre nr.52/12.08.2019 privind aprobarea valorii redevenței și prelungirea duratei prevăzute în Contractul de concesiune nr. 1437/15.07.2014 a unui spațiu în suprafață de 15.84 m.p. pentru înființare cabinet stomatologic și a unui spatiu comun aferent cabinetului în suprafață de 8.55 m.p. din incinta Dispensarului Uman al Comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.53/15.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași" ca urmare a intrării în vigoare a OUG 114/2018 începând cu 01.01.2019 și a instrucțiunii ANAP nr.1/2019
Hotărâre nr.54/30.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie, noiembrie și decembrie, anul 2019
Hotărâre nr.55/30.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul III, anul 2019
Hotărâre nr.56/30.08.2019 privind radierea, din evidențele financiar - contabile ale Comunei Drăgușeni, a amenzilor emise pe numele unor persoane care au decedat
Hotărâre nr.57/30.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT DRĂGUȘENI în A.G.A. ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.58/30.08.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.59/30.08.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.60/30.08.2019 referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților personali din comuna Drăgușeni, desfășurată în semestrul I al anului 2019
Hotărârea nr.61/30.08.2019 privind aprobarea implementării proiectului de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Drăgușeni și Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași"
Hotărâre nr.62/30.08.2019 privind aprobarea actelor de dezlipire a terenului extravilan cu suprafața de 233.707 m.p. înscris în Cartea funciară cu nr. 60201 a localității Drăgușeni prin constituirea a două imobile (loturi) astfel: Lot 1 în suprafață de 191.706 m.p. și Lot 2 în suprafață de 42.226 m.p. și a terenului extravilan cu suprafața de 91.685 m.p. înscris în Cartea funciară cu nr. 60196 a localității Drăgușeni prin constituirea a două imobile (lot
Hotărârea nr.63/30.08.2019 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a comunei Drăgușeni conform OUG 57/2019

Vizualizari: 160
Data creare: 10-01-2019 13:15:34

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de REFERENT, clasa III

Consiliul Local Drăgușeni, judetul Iași, organizează concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de:

- REFERENT, clasa III, grad profesional debutant

Condiții de participare:
- Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime: nu este necesară

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Drăgușeni, județul Iași, în data de:

- 07.01.2019, ora 09.00 - proba scrisă;
- 09.01.2019, ora 09.00 - interviul.

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul Primăriei Drăgușeni până la data de 23 decembrie 2018, ora 16.00

Mai multe detalii se găsesc în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț în vederea ocupării funcției publice vacante de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant

Vizualizari: 154
Data creare: 13-12-2018 11:23:59

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Întrucât siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, vă informăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță și sunt prelucrate de către Primăria Comunei Drăgușeni, cu sediul în Comuna Drăgușeni, Județul Iași,  în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:
- dreptul la informare - cf. Art.13;
- dreptul de acces la date - cf. Art 15;
- dreptul la rectificare - cf. Art.16;
- dreptul Citeste mai mult...

Documente pdf
Noul Regulament General privind Protecția Datelor
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Vizualizari: 182
Data creare: 07-09-2018 15:58:51

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Modele documente conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020

Modele documente conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020