Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Imagine generala a comunei Draguseni, judetul IasiOFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Anunț licitație 10.08.2021
Anunț concurs Inspector, grad profesional asistent în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului, proba scrisă 06.09.2021, ora 09.00
Contul de execuție 2A Administrația locală - finanțare integrală din buget - cheltuieli la data de 30.06.2021
Contul de execuție 2A Administrația locală - finanțare integrală din buget - venituri la data de 30.06.2021
Bilanț contabil la data de 30.06.2021
Situația indicatorilor privind execuția bugetelor locale la 30.06.2021
Hotărâre nr.26/29.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli în România, pentru anul școlar 2021 - 2022
Hotărâre nr.25/29.06.2021 privind achiziția lucrărilor de execuție, întreținere și finalizare până la punere în funcțiune a alimentării cu energie electrică pentru SPH 1, SPAU 3 și SPAU 1 pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.24/29.06.2021
Hotărâre nr.23/29.06.2021 privind rectificarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II, anul 2021
Hotărâre nr.22/29.06.2021 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă închirierii prin licitație publică a terenului categoria HB - APE STĂTĂTOARE (fostul Iaz Baraulă) și zona de protecție aferentă, situat în extravilanul satului Drăgușeni, tarlaua 80 și 81
Hotărâre nr.21/29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2021
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 29 iunie 2021
Chestionar Sondarea opiniei publice pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Drăgușeni
Anunț lansare chestionar identificare potențial și proiecte prioritare de dezvoltare pentru comunitate în perioada 2021 - 2027.
08.07.2021 Publicație căsătorie COZMEI EMANUEL și COZMEI IONELA GABRIELA
Declarație de interese - Mihăilă Petronel (Consilier local)
Declarație de interese - Mihăilă Anișoara (Consilier local)
Declarație de interese - Iosub Adrian (Consilier local)
Declarație de interese - Hurdugan Costică (Consilier local)
Declarație de interese - Ciobotaru Vasile (Consilier local)
Declarație de interese - Ciobotaru Lăcrămioara (Consilier local)
Declarație de interese - Ciobotaru Cătălin (Consilier local)
Declarație de interese - Bazon Daniel (Consilier local)
Declarație de avere - Mihăilă Petronel (Consilier local)
Declaratie de avere - Mihăilă Anișoara (Consilier local)
Declarație de avere - Iosub Adrian (Consilier local)
Declarație de avere - Hurdugan Costică (Consilier local)
Declarație de avere - Ciobotaru Vasile (Consilier local)
Declarație de avere - Ciobotaru Lăcrămioara (Consilier local)

Anunț licitație 10.08.2021

1. Informații generale privind locatorul, denumirea, CIF-ul, adresa, date de contact, persoana de contact:
Comuna DRĂGUȘENI, Loc. Drăgușeni, județul Iasi, Cod Fiscal 16449937, tel/fax:0232256620, primaria_drag@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:


Se organizează licitatie în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 57/2019 și ale H.C.L. nr. 22/ 29.06.2021, în vederea închirierii unui teren extravilan în suprafață totală de 45.000 m.p. teren aflat în domeniul public al Comunei Drăgușeni - teren extravilan categoria HB - ape stătătoare - suprafața totală de 41.1 Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație 10.08.2021

Vizualizari: 2
Data creare: 30-07-2021 14:08:26

Anunț concurs Inspector compartiment fond funciar și urbanism 06.09.2021

Consiliul Local Drăgușeni organizează concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector, grad profesional asistent în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului, cu durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână - 1 post;

A. Probele stabilite pentru concurs:

- Selecția de dosare;
- Proba scrisă;
- Interviu

B. Condiții de desfășurare a concursului:
- Perioada în care se pot depune dosarele de Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs Inspector, grad profesional asistent în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului, proba scrisă 06.09.2021, ora 09.00

Vizualizari: 2
Data creare: 30-07-2021 09:48:54

Bilanț contabil la data de 30.06.2021


Documente pdf
Bilanț contabil la data de 30.06.2021

Vizualizari: 1
Data creare: 29-07-2021 13:45:38

Anunț Chestionar pentru identificare potențial si proiecte prioritare de dezvoltare 2021 - 2027


Linkuri externe
Anunț Chestionar pentru identificare potențial si proiecte prioritare de dezvoltare 2021 - 2027
https://www.comunadraguseni.ro/ari2_5515-anunt_chestionar_pentru_identificare_potential_si_proiecte_prioritare_de_dezvoltare_2021_2027.html

Vizualizari: 5
Data creare: 16-07-2021 14:12:24

Anunț Chestionar pentru identificare potențial si proiecte prioritare de dezvoltare 2021 - 2027

U.A.T. Drăgușeni, Județul Iași, reprezentată legal prin Primar Ciobotaru Viorel, prin prezenta vă informăm ca Primăria comunei Drăgușeni elaborează Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021 - 2027, iar în această etapă lansează prezentul chestionar, în baza căruia va identifica potențialul și proiectele prioritare de dezvoltare pentru comunitate în perioada 2021 - 2027.

Documente pdf
Anunț lansare chestionar identificare potențial și proiecte prioritare de dezvoltare pentru comunitate în perioada 2021 - 2027.
Chestionar Sondarea opiniei publice pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Drăgușeni

Vizualizari: 8
Data creare: 16-07-2021 13:08:44

Consultații oftalmologice gratuiteLinkuri externe
Consultații oftalmologice gratuite
https://www.youtube.com/watch?v=vONnMbkD1wc

Vizualizari: 21
Data creare: 01-07-2021 10:31:53

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Comuna Drăgușeni, județul Iași, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 4,13,14,21,23,27 (Tarla 76/4, 78,82,94,95,102/2) pe o perioadă de 60 de zile calendaristice.

Data de început a afișării: 17.06.2021
Data de sfârșit a afișării: 16.08.2021

Adresa locului de afișare: Sediul Primăriei Comunei Drăgușeni

Mai multe informații puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vizualizari: 19
Data creare: 11-06-2021 14:31:10

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Documentele privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, conform prevederilor Decretului – Lege 118/1990, republicat, se vor depune la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași doar cu programare telefonică prealabilă la următorul număr de telefon: 0731120548.

Documente pdf
Adresă Legea nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Model cerere Legea nr. 118/1990
Declarație pe propria răspundere Legea nr. 118/1990

Vizualizari: 120
Data creare: 12-04-2021 09:57:54

Consultare publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM)

Primăria Comunei Drăgușeni supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului „Construire platformă de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi", realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială, consultare publică derulată online.

Persoanele interesate pot transmite observaţii/propuneri/comentarii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ:

- în atenţia Primăriei DRĂGUȘENI, tel/fax. 0232.256.620, email secretariat@c Citeste mai mult...

Documente pdf
Planul de Management Social și de Mediu pentru obiectivul „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași”

Vizualizari: 112
Data creare: 06-04-2021 10:26:25

„Mese calde pentru seniori”


Responsabilă județul Vaslui: Alina Șerb, email alina.serb@mfe.gov.ro, telefon 0727 801 269

Foto
„Mese calde pentru seniori”

Documente pdf
Responsabili județe pentru programul „Mese calde pentru seniori”

Vizualizari: 54
Data creare: 22-03-2021 21:06:28

„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

În cadrul proiectului, persoanele cu dizabilități interesate pot achiziționa tehnologii și dipozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări de sănătate, în baza unui voucher în valoare de aproximativ 5000 de euro
.

Documente pdf
Materiale informative „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Vizualizari: 60
Data creare: 22-03-2021 20:53:48

Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2020Documente pdf
Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2020

Vizualizari: 65
Data creare: 15-02-2021 11:21:32

Bilanț contabil la data de 31.12.2020Documente pdf
Bilanț contabil la data de 31.12.2020

Vizualizari: 54
Data creare: 15-02-2021 11:18:46

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărâre nr.1/27.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022
Hotărâre nr.2/27.01.2021 privind aprobarea programului de realizare a unor lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021
Hotărâre nr.3/27.01.2021 privind asigurarea unei zone de siguranță a drumurilor publice din comuna Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.4/27.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.5/27.01.2021 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.6/27.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2020
Hotărâre nr.7/27.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021
Hotărâre nr.8/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap
Hotărâre nr.9/26.02.2021 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii
Hotărâre nr.10/26.02.2021 privind revocarea hotărârii nr.57/20.11.2020 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.11/26.02.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare (de merit și de ajutor social) aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Școlii Gimnaziale Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.12/31.03.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărâre nr.13/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
Hotărâre nr.14/22.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărâre nr.15/22.04.2021 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe raza comunei Drăgușeni, județul Iași
Hotărâre nr.16/26.05.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Drăgușeni
Hotărâre nr.17/26.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărâre nr.18/26.05.2021 privind aderarea comunei Drăgușeni, județul Iași la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova”
Hotărâre nr.19/26.05.2021 privind achiziția directă în vederea încheierii contractului de lucrări pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.20/26.05.2021 privind achiziția serviciilor de proiectare și inginerie, întocmire SF, documentații în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare investiției, întocmire studii de teren (topografic și geotehnic), expertiză tehnică pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.21/29.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2021
Hotărâre nr.22/29.06.2021 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă închirierii prin licitație publică a terenului categoria HB - APE STĂTĂTOARE (fostul Iaz Baraulă) și zona de protecție aferentă, situat în extravilanul satului Drăgușeni, tarlaua 80 și 81
Hotărâre nr.23/29.06.2021 privind rectificarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul II, anul 2021
Hotărâre nr.24/29.06.2021
Hotărâre nr.25/29.06.2021 privind achiziția lucrărilor de execuție, întreținere și finalizare până la punere în funcțiune a alimentării cu energie electrică pentru SPH 1, SPAU 3 și SPAU 1 pentru obiectivul de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”
Hotărâre nr.26/29.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli în România, pentru anul școlar 2021 - 2022

Vizualizari: 72
Data creare: 05-02-2021 19:05:05

Vaccinarea împotriva COVID-19 în România


Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre vaccinuri împotriva COVID-19 evaluate și autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului, în urma unui proces complex de analiză.

Vaccinarea în România și în celelalte state din Uniunea Europeană:
- Voluntară/neobligatorie
- Gratuită
- Realizată de personal medical
- Realizată în condiții de maximă siguranță, cu respectarea lanțului de frig menționat de către producător

Etapele vaccinării în România

Vaccinarea împotriva COVID-19 se realizează în 3 etape, în care vor fi vaccinate grupele populaționale:

Etapa I: lucrătorii din domeniul sănătății și social - sistem public și privat

Etapa a I Citeste mai mult...

Foto
Vaccinarea împotriva COVID-19 în România

Documente pdf
Afiș campanie de vaccinare

Vizualizari: 128
Data creare: 22-01-2021 10:46:13

Programul anual al achizițiilor publiceLinkuri externe
Programul anual al achizițiilor publice
https://www.comunadraguseni.ro/ari2_2064-programe_si_strategii.html

Vizualizari: 18
Data creare: 21-01-2021 22:15:13

Dispoziții primar 2021Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.1/ 05.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2020
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.2/ 14.01.2021 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit la ajutorul pentru încălzirea locuinței
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.3/ 14.01.2021 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cozmei Andreia cu domiciliul în Drăgușeni, str. Sat Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.4/ 14.01.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social (VMG) domnului Dascălu Ioan cu domiciliul în Drăgușeni, str. Sat Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.5/ 14.01.2021 privind modificarea dreptului la ajutorul social(VMG)domnului Burlacu Mircea cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.6/ 14.01.2021 privind modificarea dreptului la ajutor social (VMG) domnului Burlacu Ioan cu domiciliul în Drăgușeni, str. Sat Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.7/ 14.01.2021 privind rectificare a actului de deces nr. 2 din 02.01.2021, exemplarul I privind pe Roman Constantin
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.8/ 14.01.2021 de rectificare a actului de naștere nr. 10 din 24.04.1936, exemplarul I și exemplarul II privind pe Ciobotariu Măndița
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.9/ 15.01.2021 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Cozmei Radu Costel, cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.10/ 15.01.2021 privind acordarea indemnizației numitei Moraru Maria, încadrată în grad de handicap grav
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.11/ 18.01.2021 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.2/20.03.2020
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.12/ 18.01.2021 privind numirea pe perioadă nedeterminată a doamnei Borcea Larisa Teodora pe funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant (agent agricol)
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.13/ 18.01.2021 privind numirea ca îndrumător de stagiu pentru doamna Borcea Larisa Teodora - inspector, clasa I, grad profesional debutant, a doamnei Prisăcaru Viorica Adina, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.14/ 19.01.2021 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Alexa Petrișor Emilian cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.15/ 19.01.2021 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Dascălu Petronel cu domiciliul în Drăgușeni, str. Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.16/ 19.01.2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare numitei Dascălu Lucica, încadrată în grad de handicap grav
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.17/ 19.01.2021 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Burlacu Andrei cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.18/ 21.01.2021 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.19/ 19.01.2021
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.20/ 25.01.2021 privind aprovarea planului de servicii pentru minor
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.21/ 25.01.2021 privind aprovarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.22/ 25.01.2021 privind aprovarea planului de servicii pentru minor
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.23/ 25.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor de handicap începând cu luna ianuarie 2021
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.24/ 25.01.2021 privind aprovarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.25/ 25.01.2021 privind aprovarea planului de servicii pentru minora
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.26/ 29.01.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat beneficiarilor Legii 416/2001 doamnei Cosovanu Corina cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.27/ 29.01.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Cosovanu Corina cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.28/ 29.01.2021 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cosovanu Corina cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.29/ 29.01.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Rotundu Silvia Domnica cu domiciliul în Drăgușeni, str. Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.30/ 29.01.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Moraru Gheorghiță cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.31/ 29.01.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul social doamnei Bazon Aurora cu domiciliul în Drăgușeni, str. Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.32/ 29.01.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat beneficiarilor Legii 416/2001 doamnei Bazon Aurora cu domiciliul în Drăgușeni, str. Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.33/ 29.01.2021 privind efectuarea concediilor de odihnă pe anul 2021 pentru personalul de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.34/ 15.02.2021 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ciubotaru Lăcrămioara cu domiciliul în Drăgușeni, str. Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.35/ 15.02.2021 privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Mihăilă Iulian Constantin cu domiciliul în Drăgușeni, str. Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.36/ 19.02.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Helepciuc Romeo Vasile cu domiciliul în Drăgușeni, str. sat Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.37/ 19.02.2021 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.38/ 22.02.2021 privind modificarea comisiei pentru probleme de apărare a Comunei Drăgușeni, județul Iași și atribuțiile acesteia
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.39/ 26.02.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Burlacu Ioan cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.40/ 26.02.2021 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cozmei Andreia cu domiciliul în Drăgușeni, str. sat Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.41/ 26.02.2021 de rectificare a actului de căsătorie nr.11 din 16.10.1954, exemplarul I și exemplarul II privind pe Bazon Petru și Ciobotariu Mandița
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.42/ 26.02.2021 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Cozmei Radu Costel cu domiciliul în Drăgușeni, str. Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.43/ 26.02.2021 privind reactualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) și a Centrului Operativ (CO)
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.44/ 26.02.2021 referitoare la modificarea dispoziției nr. 111/17.07.2020 privind componența Comisiei locale pentru recensământul general agricol - 2020, la nivelul comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.45/ 09.03.2021 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ciobotaru Florentina, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.46/ 09.03.2021 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Boboc Dumitru, cu domiciliul în Drăgușeni, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.47/ 26.03.2021 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.48/ 01.04.2021 privind desemnarea reprezentanților comunei Drăgușeni în comisia de recepție cantitativă și calitativă pentru articolele din lista de cantități solicitate la decontare la obiectivul de investiție „Construire platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăgușeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.49/ 01.04.2021 privind desemnarea domnului Mihăilă Adrian Lucian - șef SVSU, ca responsabil cu comunicarea actelor de procedură
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.50/ 06.04.2021 de rectificare a actului de deces nr. 3 din 11.02.2015, exemplarul I și exemplarul II privind pe Bazon Petru
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.51/ 06.04.2021 de rectificare a actului de naștere nr.29 din 28.10.1950, exemplarul I și exemplarul II privind pe Mihăilă Constantin
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.52/ 07.04.2021 privind suspendarea activității I.I. Ailenei M. Lenuța Fulguța, CUI 40951641, F22/530/2019, pentru punctul de lucru situat în sat/comuna Drăgușeni, pentru o perioadă de 30 de zile
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.53/ 15.04.2021 privind acordarea gradației 1 doamnei Plugaru Raluca - consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.54/ 15.04.2021 privind acordarea gradației 4 doamnei Pelin Petronela - referent, clasa III, grad profesional principal - asistent social, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.55/ 16.04.2021 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.56/ 20.04.2021 privind numirea Dirigintelui de șantier pentru lucrarea „Refacere prin asfaltare drumuri în comuna Drăgușeni” în cadrul obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.57/ 20.04.2021 privind aprobarea Regulamentului Intern aferent aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgușeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.58/ 20.04.2021 privind numirea doamnei Borcea Larisa Teodora - responsabil cu arhiva și furnizarea datelor din actelor existente în aceasta
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.59/ 20.04.2021 privind modificarea comisiei de selecționare a documentelor de la nivelul Primăriei comunei Drăgușeni
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.60/ 20.04.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul Comunei Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.61/ 21.04.2021 de rectificare a actului de căsătorie nr. 10 din 07.11.1947, exemplarul I, privind pe Mihăilănicu și Glodeanu Maria
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.62/ 22.04.2021 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Apetrei Florin, cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.63/ 22.04.2021 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia doamnei Buduroi Vasilica, cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.64/ 22.04.2021 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia doamnei Ciobotaru Florentina, cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.65/ 22.04.2021 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Dascălu Marinel, cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.66/ 22.04.2021 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Mihăilă Ioan Paul, cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.67/ 22.04.2021 privind încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Smeu Dragoș, cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.68/ 28.04.2021 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al comunei Drăgușeni pe anul 2021
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.69/ 29.04.2021 privind modificarea dreptului la ajutorul social domnului Constantinescu Vasile cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.70/ 11.05.2021 privind desemnarea reprezentanților comunei Drăgușeni în comisia de recepție finală la obiectivul „Instalare camere de supraveghere în comuna Drăgușeni, județul Iași”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.71/ 11.05.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social domnului Butnariu Dumitru cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.72/ 11.05.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap a numitei Prisecaru Valeria
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.73/ 17.05.2021 privind încetarea de drept a contractului de muncă nr.77/11.07.2006
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.74/ 20.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.75/ 27.05.2021 privind modificarea și modificarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.76/ 03.06.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Soponaru Florentina cu domiciliul în sat Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.77/ 03.06.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Bazon Mihai cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.78/ 03.06.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Alexa Petrișor Emilian cu domiciliul în sat Frenciugi, localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.79/ 03.06.2021 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Rotundu Silvia Domnica cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.80/ 08.06.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap a numitului Bazon Gigel
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.81/ 25.06.2021 privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.82/ 30.06.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Dascălu Nicoleta Andreea cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.83/ 30.06.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cozmei Anișoara cu domiciliul în localitatea Drăgușeni, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DRĂGUȘENI nr.84/ 02.07.2021 privind desemnarea reprezentanților comunei Drăgușeni în comisia de recepție finală la obiectivul „Reabilitare Școală cu cls. I-VII comuna Drăgușeni pentru Școala cu cls. I-IV sat Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași”

Vizualizari: 84
Data creare: 21-01-2021 15:09:09

Anunț concurs Inspector compartiment fond funciar și urbanism 02.12.2020

Consiliul Local Drăgușeni organizează concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului, cu durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână - 1 post;

A. Probele stabilite pentru concurs:
- Selecția de dosare;
- Proba scrisă;
- Interviu

B. Condiții de desfășurare a concursului:
- Perioada în care se pot depune dosarele de înscriere: Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului
Bibliografie
Anunț privind rezultatul selecției de dosare depuse pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului
Anunț privind rezultatul notării lucrărilor scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului
Anunț privind rezultatul interviului susținut pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului
Anunț privind rezultatul final la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de fond funciar și urbanism din aparatul de specialitate al primarului

Vizualizari: 132
Data creare: 02-12-2020 10:56:27

Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2020Documente pdf
Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2020

Vizualizari: 80
Data creare: 02-11-2020 19:31:14

Bilanț contabil la data de 30.09.2020Documente pdf
Bilanț contabil la data de 30.09.2020

Vizualizari: 103
Data creare: 02-11-2020 15:16:28

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Vaccinarea împotriva COVID-19 în România

Vaccinarea împotriva COVID-19 în RomâniaVaccinarea împotriva COVID-19 în România

Consultare publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM)

ANUNŢ referitor la consultarea publică online
pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM) elaborat pentru proiectul „Construire platformă de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd în comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Anunț depunere documente - Lege nr. 118/1990

Consultații oftalmologice gratuite

Consultații oftalmologice gratuite